Thơ

THƠ Song Ngữ Anh + Việt: NGĂN TỦ CŨ – LÊ MAI & THANH THANH

Doc28

NGĂN TỦ CŨ

Ngăn tủ cũ

mười năm về sắp lại

xương lá bồ-đề nhuộm tím rơi ra

sách vở ướp

tháng năm dài, tuổi dại

sống một thời thơ mộng

bướm hoa xa

những lưu-bút ngày xanh đầy bụi phủ

lật từng trang chữ chứa-chan xưa

bâng-khuâng điểm

bạn còn, bạn mất

có người xa vắng…

đã về chưa?

nghe như vẳng tiếng cười vang đâu đó

áo trắng tung-tăng từng buổi tựu trường

góc quán nhỏ ly chè xanh tuổi nhỏ

chéo áo dài ai buộc dính… yêu thương

ôi kỷ-niệm

mang-mang đầy nỗi nhớ

chất-ngất lòng

ngăn tủ của ta ơi!

mười năm nữa

và sau mười năm nữa

tóc bạc đầu

thương nhớ mãi khôn nguôi…

                           LÊ MAI

THE OLD SHELF

The old shelf

After ten years I came back to rearrange.

From the books and notebooks range

Fell out the veins of violet-dyed fig tree leaves:

The sight of which more and more aggrieves

Reminding me of my dear green years

With now so long-ago those cheers…

The dusty autograph books each showing

Each page with friendship overflowing

As I turned over, I reviewed each classmate:

Who were still alive, who had already found fate,

Who succeeded in fleeing as yearned,

And who however returned…

In my mind revived the white dresses of fays

And their laughters like on back-to-school days,

The small kiosk with the glasses of juice,

The rear laps sneakily knotted love to introduce…

Oh memories of youth! Thence

Nostalgia immense

In my self!

Oh my old shelf!

Ten more years, ah!

And after ten more years – who could debar?

When has grown white my hair

To-pine-for and to-miss shall I for ever bear…

                     Translation by THANH-THANH