Tin Văn Thơ Lạc Việt

Radio vể ngày Lễ Trao Giải Văn Thơ Lạc Việt 2014

XIN CÁM ƠN QUÝ VỊ MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐÃ TÀI TRỢ CHO GIẢI VĂN THƠ LẠC VIỆT NĂM 2014


 Kính chào quí vị.
Trân trọng kính mời quí vị tham dự buổi trao giải Văn Thơ Lạc Việt 2014.


Chiều Chúa Nhật, ngày 02 tháng 11 năm 2014
Thời gian từ : 1:00 PM tới 5:00 PM.
Tại địa điểm : Hội Trường Trung Học Yerba Buena
                         1855 Lucretia Ave.
                         San Jose, CA. 95122

MC:          TS Nguyễn Hồng Dzũng
                  Hạnh Thảo


Có phụ diễn văn nghệ rất đặc sắc của ca nhạc sĩ San Jose                

       Sự hiện diện của quí vị là vinh dự lớn lao cho ban tổ chức, và thể hiện sự đoàn kết tranh đấu cho tự do dân chủ.

TM Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt.
Chủ tịch CS/VTLV
Chinh Nguyên