Hình ảnh đẹp

PHOTOS FROM 1975: Tháng Tư QUỐC HẬN

Kính chào quí vị :

Xin hãy dành tháng Tư thương đau quốc hận này mà tưởng niệm cho tất cả những hy sinh của bao người Quân Dân Cán Chính vị quốc vong thân, tù đày khốn khổ, bỏ thân trên biển cả trên đường tìm Tự Do. -Xin hãy chú tâm cầu nguyện cho người đã mất cũng như người còn sống. – Xin chúng ta hãy dành tất cả sự trang trọng trong mùa Quốc Hận… gọi là chút tâm tư gửi cho tổ quốc quê hương , như là chiếc khăn tang trắng cho VNCH , những giọt lệ chưa bao giờ ngưng chảy !!!
Xin hãy tiếp tay hổ trợ và phổ biến dồi dào những tin tức , thơ văn , âm nhạc , phóng sự, tài liệu làm sống lại Việt Nam Cộng Hòa hoặc những gì phơi bày tội ác của quân xâm lược Cộng Sản ….

Xem lại những đau thương ngày tàn cuộc chiến.

                               http://www.flickr. com/photos/ 13476480@ N07/sets/ 7215762199766562 8/show/