Cách mạng Mùa Thu
Thơ Nguyễn Huy Hùng
   
 
  T Thành th đến Thôn quê,
Ca quyn, hà hiếp, đ ngh gian manh.
Trung
Ương Cán B đàn anh,
Cũng toàn m
t bn Ma Ranh hi đi.

CÁCH MẠNG MÙA THU !!!

T ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Gic H tàn phá quê hương,
Nào ai trông th
y chng thương Đng Bào.
Đêm ngày vt v lao đao,
L
m than đói kh biết bao cc hình.
Công an rình r
p quanh mình,
C
m ăn, cm nói, cm tin Pht Tri.

 T ngày 19 tháng 8 năm 1945,
Giang sơn chung ca Ging Nòi,
C
a đâu riêng bn đười ươi n dòng.
Tam vô đ
u t Cha Ông,
Th
Lê, th Mác, T Tông chng th.
Máu Dân nhu
m đ Cơ đ,
X
ương Dân cht đng cho H ni danh.

 T ngày 19 tháng 8 năm 1945,
Ni danh la bp Dân lành,
Noi g
ương Cng đng đàn anh Nga Tu.
Công nông vô s
n dn đu,
San b
ng giai cp, dit giu, dit sang.
Cha, Con, Ông, Cháu, ng
ngàng,
M
t tung đng chí, đng xàng vi nhau.

 
 
 

 

 
T ngày 19 tháng 8 năm 1945,
Thành công Cán b sang giu,
Nhân Dân ti
ếp tc làm trâu kéo cy.
Oan khiên ng
m đng nut cay,
Thi
ếu ăn, thiếu mc, đêm ngày lm than.
Tr
Già cùng cc cơ hàn,
Ch
riêng Cách Mng hân hoan béo phì.

 

T ngày 19 tháng 8 năm 1945,
Vô Thn đo ln tôn ty,
Luân th
ường Đo lý suy vi não n.

 

 


T
ngày 19 tháng 8 năm 1945,
Bt công, ti ác ty Tri,
Ti
ếng Dân rên siết ht hơi mc tình.
Bn người Cách Mng hin vinh,

Sng trên xương máu sinh linh Đng Bào.
Trăm ngàn th
Thuế tăng cao.
Đ
c tài, Tham nhũng k sao cho cùng.

 T ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Huênh hoang Cng đng anh hùng,
Đ
t đai, Hi phn ct dâng Thy Tu.
Mong Th
y giúp Đng bn lâu,
Chuyên quy
n toàn tr cưỡi đu nhân dân.
Chia nhau h
ưởng lc phù vân,
Bán buôn lao đ
ng, gái tân, kiếm tin.
Th
ng tay khng b người hin,
Dám vì l
i nước van khuyên Bo quyn.
Bu
c dân Sc Tc Cao nguyên,
S
ng vô tín ngưỡng sng quên gc ngun.

 T ngày 19 tháng 8 năm 1945,

Cuc đi Đi Chúng cc hơn,
Vì b
y Qu Đ bt nhân bo tàn.
Nôi Liên Xô đã r
a tan,
Chúng còn mê mu
i lang thang li cùng.
L
i thi tt phi cáo chung,
Dân vùng lên di
t gian hùng lưu manh.
Kh
p nơi rc LA ĐU TRANH,
Quy
ết thiêu Cng Đng tan tành ra tro.
Chung xây n
ếp sng T DO,
Cùng nhau d
ng li cơ đ VIT NAM.

 

Quận Orange, Nam California.
Little Saigon, Tháng 8 năm 2006.
Khiết Châu Nguyễn Huy Hùng

***
          

Việt Nam vùng trời đau thương và uất hận
Hương Saigon

Video VC thảm sát đồng bào vô tội trong Tết Mậu Thân-1968

http://www.youtube.com/watch?v=-FCsJ7lhidE

About the author
Leave Comment