Những người trong hình họ ăn mặc và trang bị súng ống của thời chiến tranh Nam Bắc của Hoa Kỳ.  Đây là một buổi lễ kỷ niệm tôi rất thích (Mr. Long Nguyễn). 

Xin bấm vào hình để xem slide. 

 

                          

About the author
Leave Comment