Hình ảnh đẹp

Hoàng Quốc Ôn : Những Link hình đẹp 3D được trình bày rất hay của Pháp.

Cám ơn anh Hoàng Quốc Ôn đã sưu tầm nhưng link có những hình 3D đẹp. Tôi đã copy bỏ lên VTLV hầu mọi người được xem.  

Kính gửi quí huynh trưởng,
Tiểu đệ xin giới thiệu với quí huynh trưởng một cách trình bày ảnh rất hay của Pháp để xem cho vui.

 

Chúc tất cả quí huynh trưởng và gia đình vạn an.

HQOn.

Tour Eiffel 

Montgolfière  

Cathédrale Saint-François- Xavier, Chicoutimiis 

Une centrale du Michigan 

Un incendie majeur 

Notre Dame de Bon secours à Montreal 

Chapelle de la Maison Mère-Mallet, Québec  

concert d’Oliver Jones, Juin 2009 

Hôtel de Glace, Sainte-Catherine- de-la-Jacques- Cartier, Québec 

Palais des Congrès à Montreal 

Feux sur glace, Quais du Vieux-Port de Montréal 

Carnaval de Québec

Hotel Ruby Foo’s – Montreal