Vui Xuân Giáp Ngọ của người Việt hải ngoại vùng San Jose dưới ống kính của hai nhà nhiếp ảnh gia :

Long Nguyễn :PhotoHình ảnh du Xuân của nhiếp anh gia Nguyễn Long trong khu ViệtNam Town trên đường Story Rd. Ngày mồng 2 tháng giêng năm Giáp Ngọ (Feb. 01, 2014)

https://www.adoberevel.com/shares/c7d7415d26bf49bf8c9582e380164c15/albums/2d8825acd3294aae87162a4eb488e321

Hình ảnh chào cở đầu năm :
120 Photos – Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm Giáp Ngọ Mùng 3 Tết (02-02-2014) tại Tiền Đình Quận Hạt Santa Clara San Jose – Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

https://www.adoberevel.com/shares/ebb85e0835fd455f8933339ed6b14f4c/albums/9ee86cf1adae4abcb9e384970af50db2

Photo 

Chinh Nguyen's photo. Share on FacebookShare on Twitter