Cao Sơn : Tiệc Tân Niên của Cơ Sơ Văn Thơ Lạc Việt thành công tốt đẹp.

Tiệc tân niên của Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt thành công tốt đẹp ĐỂ LẠI DẤU ẤN SỰ KHOAN DUNG, ĐỘ LƯỢNG CỦA GIỚI VĂN NGHỆ SĨ NHƯ SỰTINH KHIẾT VÀ KHOAN DUNG ĐỘ LƯỢNG CỦA TỬ ĐÀNG HOA ĐÃ NỞ RỘ  TRONG VƯỜN. Cao Sơn  Hoa trắng nở trên giàn xuân phấp phới.Gió xuần nồng rung lộc mới…