• Hòa Nguyễn

    QUYỀN TƯ HỮU

    Hòa Nguyễn (Sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30/4/1975) Tôi là Hòa Nguyễn, sĩ quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30/4/1975.           Sau ngày 30/4/1975, theo lệnh gọi của Ban Quân Quản Sài Gòn, tôi ra trình diện đi tù cải tạo.           Những ngày đầu vào trại tù ở Long Giao, Long Khánh, người quản giáo của đội tôi là Thiếu Úy Thăng. Buổi chiều lúc đầu mới ổn định chỗ ở, trong đám tù cải tạo, anh em chúng tôi độ một tiểu đội.           Anh Thiếu Úy Thăng hỏi anh em chúng tôi:           – Các anh có biết thế…