Thơ

THƠ LỤC BÁT XƯỚNG HỌA -Dương Huệ Anh & Phương Hoa

NGHE TIẾNG BỔNG TRẦM…

…Cảm ơn thi hữu Phương Hoa

 Vài lời giới thiệu khúc ca “Tình Hồng!”

Năm mươi năm giữ bên lòng,                                                                                                              

Mang mang nỗi nhớ,  trùng trùng nghiệp duyên !  

35 năm, chẳng được tin, 

Dù còn hay mất, chẳng quên lời thề…                                                                                                    

Vàng son, thời đã qua đi,                                                                                                                             

 “Thư trung”*- mộng ngọc , vai kề, giấc mơ!                                                                             

Có, Không…Không, Có? Còn Thơ …                                                                                                               

*Bẩy chín bài… vẫn đợi chờ…ai ngâm!?                                                                                                  

Thiên thu nghe tiếng bổng trầm                                                                                                  

Kiều Loan…ái nữ Hoàng Cầm…gần, xa !!                                                                                                                                                                                                     

*Cổ thi: “ Thư trung hữu nữ nhan như ngọc”                                                                                  

*16/3/21    Dương Huệ Anh

***

TINH HOA LẠC VIỆT

(Kính họa bài Nghe Tiếng Bổng Trầm của thi tiền bối Dương Huệ Anh)

VĂN THƠ chất chứa tinh hoa

LẠC VIỆT gom đủ thi ca vườn hồng 

Hậu sinh, tiền bối, chung lòng

Bảo tồn Việt ngữ muôn trùng phước duyên

Người người giữ vững niềm tin

Dựng xây cố quốc chẳng quên nguyện thề 

Ly hương vẫn hẹn ngày về

Để châu hiệp phố cận kề ước mơ

Trùng trùng điệp điệp tâm thơ

Khơi lòng yêu nước đang chờ được ngâm

Dù cho thế sự thăng trầm

Phút giây hoà hợp sắc cầm không xa

Phương Hoa – APR 4th 2021