Thơ

PHÂN ƯU NHÀ THƠ TRIỀU NGHI – Thơ Dương Huệ Anh & các bài họa của Phương Hoa + Minh Thúy

LẠI NGHE TIN BÁO PHŨ PHÀNG     

Đang lo vì bệnh, vì buồn
Từ năm Chuột, đại dịch …còn ai vui?
Ra đi, Du Tử Lê…, rồi
Thái Thanh, Nhật Tiến*… lìa đời, vội chăng?
Lam Phương…bác Sắc, Lê Văn…
Đầu năm Trâu, Lê Nhật Thăng*, mới vù!
Thêm thương, thêm nhớ Lệ Thu
Chạy xa Covid, – ngục tù trần gian?
Tháng 3, chưa hết bàng hoàng,
Lại nghe tin báo phũ phàng…Triều Nghi
Theo chàng, ngục lửa, bỏ đi,
Bất ngờ… giọt lệ bờ mi… khô, trào!
Cầu nàng sớm gặp **Phong Cao
Theo hầu Phật, Chúa…đẹp bao nhiêu tình!?

* Còn nhiều, không nhớ hết    ** Hàn PC, bạn đời Triều Nghi

Dương Huệ Anh – 10/3/21

*

HÀNH KÍNH PHÂN ƯU

(Kính xin cẩn họa cùng tiền bối Dương Huệ Anh để phân ưu cùng gia đình nhà thơ Triều Nghi)

VĂN THƠ vừa nhận tin buồn
LẠC VIỆT xàu héo đâu còn niềm vui
Người muôn năm cũ đâu rồi?
Vô thường há trụ muôn đời, phải chăng?
Cho dù nghề võ, ngành văn
Tử sinh trần thế giáng, thăng, vụt vù
Hạ tàn rồi sẽ sang Thu
Đau thương vốn tựa nhà tù thế gian
Giã từ danh vọng huy hoàng
Trần Phong Giao đã đón nàng Triều Nghi
Phân ưu kính tiển người đi
Mong người ở lại dằn mi lệ trào
Phu thê giờ ngự tầng cao
Cõi Thiên nhàn nhã biết bao là tình
Phương Hoa – MAR 10th 2021

*

THƯƠNG TIẾC NỮ SĨ TRIỀU NGHI

(Họa)
Ngoài trời giọt lệ mưa buồn
 Bạn bè từ giã chẳng còn niềm vui
 Những ngày thân ái xa rồi
 Nhà thơ , nghệ sĩ buông đời vậy chăng
 Còn đây kỷ niệm câu văn
Người đi như lá cuộn thăng gió vù
 Từ nay vĩnh biệt nghìn thu 
Nỗi lòng kẻ ở giống tù thế gian
Khổ đau diễn tiếp kinh hoàng
 Hung tin báo tử ngỡ ngàng ..”Triều Nghi“ 
Thi nhân lặng lẽ ra đi
Sầu cay khoé mắt ứa mi chực trào 
Nguyện cầu siêu thoát cõi cao
 Phu thê gặp lại biết bao ân tình

             Minh Thuý Thành Nội