Sức Khỏe

Mai Vân : 10% gạo sản xuất tại Trung Quốc bị nhiễm độc

10% gạo sản xuất tại Trung Quốc bị nhiễm độc

                                                                                                                                             Mai Vân Rfi ( tiếng Việt ) – 16/2/2011
 
                                                       20 triệu tấn gạo sản xuất ở có thể bị nhiễm độc (DR)
                                                20 triệu tấn gạo sản xuất ở có thể bị nhiễm độc (DR)
Theo một công trình nghiên cứu của Đại Học Nam Kinh, được báo chí Trung Quốc tiết lộ ngày 16/02/2011, có đến 10% gạo sản xuất tại Trung Quốc bị nhiễm các chất kim loại nặng độc hại. Đây là hệ quả của tình trạng phát triển công nghiệp nhanh chóng nhưng bừa bãi trong thời gian qua >>> xin bấm để đọc tiếp
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 
                                                                  
 

* Tiểu Bang Louisiana, năm 2011 dự trù sẽ sản xuất 63.000 tấn gạo jazzmen rice, giố̀́ng như gạo nàng hương, jasmine của Thái, Việt nam cho nhu cầu cộng đồng người Việt ở Mỹ, có thể cho cả Canada.
Hãy tẩy chay thực phẩm Tàu – Việt cộng và đó cũng là hành động tích cực để đóng góp vào công cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ và nhân quyền cho người Việt trong nước.
Chấm dứt nạn đầu nậu của đảng viên đỏ đã bốc lột nông dân từ hơn 80 năm qua.
                                        
                                                           http://dankeu.com/~/print/print-1389.aspx
                                          http://www.nola.com/business/index.ssf/2009/12/ricexx.html