TIN VUI : 
 
  Nữ dịch giả, nhà văn   Nguyễn Thị Bích Nga vừa được Hội Đồng Chung Khảo cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi năm 2009 do  Nhà xuất bản Kim Đồng, Hội Nhà văn Hà Nội và Hội Nhà văn Đan Mạch  
đồng tổ chức  –  trao Giải Nhì với truyện  Chuyện Cậu Bé Vét Giếng   .
Đây là lần thứ 3, liên tục trong 3 năm (2007- 2008 – 2009)  Nguyễn Thị Bích Nga – thành viên biên tập của Newvietart đã được tưởng thưởng qua sự đóng góp của chị trong công trình sáng tác dành cho thiếu nhi.

Từ Vũ và toàn Ban Biên tập Việt Văn Mới – Newvietart chung vui cùng Nguyễn Thị Bích Nga.
 

About the author
Leave Comment