Hình ảnh đẹp

Dưới ống kính của Ô. Nguyễn Long về hai ngày kỷ niệm QLVNCH tại miền Bắc Cali.

 

Mời quý vị xem một vài hình ảnh ghi lại  dưới ống kính của Ô. Nguyễn Long về   hai ngày kỷ niệm QLVNCH tại miền Bắc Cali.

1- Hình ảnh thứ nhất là " Lễ truy điệu Quân Dân Cán Chính VNCH đã hy sinh vì lý tưởng tự do " do Liên Hội Cựu Quân nhân VNCH Bắc Cali tổ chức vào lúc 3:30 PM ngày 19/6/2010.
Đây chỉ là Lễ truy điệu vào chiều Thứ bảy 19/62010 , còn buổi lễ chính là ngày Đại lễ Quân Lực 19/6 cũng vẫn do Liên Họi Cựu Quân nhân VNCH Bắc Cali sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 20/6/2010 cũng tại địa điểm này vào lúc 11:30 AM
2- Riêng tại Khu Hội  Cựu Tù nhân chính trị  San Jose, cũng có buổi lễ tổ chức  Ngày Quân Lực với chương trình văn nghệ vinh danh người Chiến Sĩ QLVNCH  do Tập Thể  Chiến Sĩ VNCH / Tây Bắc Hoa Kỳ  vào lúc 11:00AM .
Xin quý vị xem Slide Show bắt đầu từ hình số 45 đến 52 trên tổng số 72 tấm hình để xem cho rõ ràng

Lễ Truy Điệu Chiến Sĩ Trận Vong QUÂN DÂN CÁN CHÍNH tại tiền đình Quận Hạt Santa Clara, San Jose 19-06-2010.
 
 
 
Ngày Quân Lực 19-06-2010 tại Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị San Jose.
 
 
Đại Lễ 18-5 Đại Lễ 18-05 Kỷ Niệm Năm Thứ 71 Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Sáng Đạo Phật Giáo Hoà Hảo