Dương Huệ Anh,  Thơ

CHÙM THƠ CUỐI NĂM – Dương Huệ Anh

THÁNG CHÍN RỒI

*

Tháng Chín rồi, Năm cũ sắp qua,

Như tên bay, mệt khách đường xa

Cổ lai hi tuổi, mơ chi nữa?

Mấy lượt mài gươm, nguyệt cũng già?

*

Sức yếu, may không lo bệnh trọng,

Thân còm, gắng chống đỡ tà ma!

Cháu con cứ bậnlàm sao khỏi?

Bè bạn dần thưa, dễ hiểu mà !

*

Mới tiễn Vũ quân về với Chúa,

Lại nghe Lương mui hội cùng Cha !

Chuyện Đời thay đỗi trong hơi thở,

Sinh Tử. Mất Còn: một sát na !

1/9/17   Dương Huệ Anh

***

C VUI

*

La nóng Sa Bà, ta c vui,

Lên voi, xung chó, gng yêu đời!

Bi ta có cái người không có,

Sc mnh, Bi tâm, nhng n cười!

*

Tui tr, xe lăn, ngi, chng thiếu,

Bn già, chng gy, cũng thường thôi!

Phi Châu, dân đói, vô cùng kh,

Bnh qu, Sida, c triu người!

*

Do Thái, Muslim thù khó gii,

Thánh Thn, ri Chúa cũng buông xuôi!

Năm châu quy động*, nim tin mt,

Bi quá tham, điên đảo cuc chơi!

* Khng hong tin t, ngân hàng, địa c.

20/01/09  #24/09

 ***

BI TÂM HOA N

*

Ba mươi, Tết đến, hi bun, vui?

Thc s bun, vui tí chút thôi!

Sc nga còn, thơ còn phóng túng,

Cui năm bnh, bnh c lai dai !

*

Bn thơ đột qu, nm ch bn,*

Tri k cung mê, khó gi li !

Thế gii đắm chìm trong khng hong,

Chiến tranh tàn phá, phi trò chơi!

*

Sinh, già, bnh, t… thương thân phn,

Thành, tr, hoi, không …, nh lut đời!

T ti, an nhiên, theo chính đạo,

Bi tâm hoa n triu vành môi !!

*Trn Vit Yên25/01/09

 ***

LI GIÁNG SINH

*

Ngày tháng trôi mau, li Giáng Sinh,

Tri mưa, tri gió, lnh run mình.

Tám mươi hơn, tui, thơ còn mn,

Sáu chc tròn, cân, bn dám khinh?

*

37 năm, bun thân t nn,

Tháng mươi ln, do bước* điêu linh!

Ngày ba ba, gi cho bn sc,

Đêm my phen đi…kh tht tình!

*

Răng ca lung lay, chng mun rng,

Tóc trn tri lùi, ngó mà kinh!

Ngáp dài, thích ng quay trên thm,

Quên hết, ưu tư vi bt bình!!

* Đi b24/12/12  –  #41/12

 ***

CUI NĂM MƯA GIÓ

*

Cui năm mưa, gió, lnh ê da,

Tri vn âm u, d chán a!

Un cái lưng còng, lo chng đỡ,

Thng đôi chân sy, gng xông pha!

*

Mt m, sm, ti lên thăm mng (net),

Tai lãng, – con, em…- khó tng quà!

Ba ba rau dưa, mong gi sc,

Mt lòng tu tp, khi t ta!

*

Vui trong hin hu, quên năm tháng,

Tnh độ không gn, cũng chng xa!

Dương Huệ Anh

29/12/12 #42/12

***

TH LÀ LI HT NĂM

*

Thế là li hết năm Tây,*

2012- Lnh.

Gió ngày, mưa đêm…

Chiến tranh, khng b, trin miên,

Thày tu ngm máu, Đức Tin xung đường!

Phi Châu, dân đói thm thương,

Vô lương, tài phit mt phường lưu manh,

Gian thương nào nghĩ nhân tình,

Đầu cơ, lũng đon,

Giàu, thành giàu thêm!

Độc tài ngoan c, gi quyn,

T do, hnh phúc hão huyn, dân mơ!

X này, M, thích t do,

Tha h mua súng, tha h giết nhau!

Tr thơ vô ti, ng đâu,

Chết trong lp hc,

thêm su Giáng Sinh!

*Dương Huệ Anh

31/12/12 #44/12

***

PHÁP DIT KH

*

Sinh ra cõi Ta Bà,

Lo tranh đấu, sng, kh mà phi vui!

Gian lao tng bước, ngược xuôi,

Bao nhiêu thách đố, my người ưa ta!

Hơn thì ghét, kém thì xa,

Chp thân gi hp vn là vô minh!

Tham danh,cu li …coi khinh

K nghèo hèn,

đảng phe mình… nâng cao …

Chiến tranh giết hi người, sao

không lo

khi bnh già,

nào ai thương?

…Pháp linh dit kh, là đường,

T Bi cu độ, ta nương Pht Đài…

Sen vàng Ba Cõi  đẹp tươi,

Thc hành “lc độ“, mt đời trì tu!!

 *Dương Huệ Anh

03/02/13 #10/13

***

LÂU NGÀY, GP BN

*

Lâu ngày, gp bn, mng a,

Hi thăm địa ch?

– Hơi xa!

– Ngi gì!

Thôi cho s đin thoi đi,

Khi nào rnh ghé…

nhâm nhi …chuyn đời…

Tay ghi hàng s, ming cười,

“Quan Âm Thin Vin” ít người biết, anh!

Nh thêm đạo hiu Tâm Minh,

Vào Google Search cũng nhanh, my hi!

… Hai ln phone, – chng tr li,

Cui tun, xe phóng…tìm hoài, thy đâu?!

Quan Âm B Tát, khn cu,

Ngt ngư, li b, trước, sau, hi đường…

Bng…xa thoáng bóng áo vàng,

Ai đưa li,

Hn đạo tràng không xa!

…C bay, vui cõi Ta Bà

Tháng 4, mồng 8, Phật Đà đản sinh…

Dương Huệ Anh

18/5/2013 #36/13

***

ĐI B

*

V chiu, th b, khe mà vui,

Thêm được nhìn phong cnh đất tri.

Sn dp, ghé mua hàng h giá,

SafeWay, SaveMart…na gi thôi !

*

Nng vàng, gió mát du hn ta,

Thoáng…đến đầu đường Berryessa…

Cht nh Hà, Hàn, Bùi… my bn

Quế Đào, Liên Bích… đâu xa?*

*

Thiên Đường, lc cnh my tng cao,

Thanh tnh, thơm hương sui, động đào…

Ngc n, tiên đồng trì nguyn độ

Muôn loài, ng qu sm tiêu dao…

*

Ta Bà tranh chiến, la tràn lan,

Đường Lưỡi Bò, Trung quc nhn càn…

Irak, Afgan…còn t đạo,

Đối đầu nguyên t, Bc, Nam Hàn…

*

Phi Châu nghèo đói cũng can qua,

Do Thái, Iran d lm mà!

Dân Ch, Độc Tài sao hp tác?

Cường quyn, – nhược tiu – d gì tha?!

* Hà Thượng Nhân, Hàn Nhân, Bùi Huy Hải, Đào Thanh Quế, Nguyễn Bích Liên đã khuất.

DƯƠNG HUỆ ANH

13/6/2013 –  #43/13

***

CUI ĐỜI, NHÌN LI ?

*

Cui Đời, nhìn li?

Bun, Vui?

Vui hay Bun, cũng thế thôi,

Phn mình ?!

Tùy Duyên,

mt kiếp phù sinh,

Ơn đền, oán tr…lênh đênh, con thuyn…

Gng thôi, n tr

An nhiên,

Ăn no, ng k…là tiên trên đời !?

Lut Tri, thay đổi, đổi ri,    

Gieo Nhân, hái Qu,

tùy Thi vi Duyên?!

B Đề Tâm m, ơn Trên,

Độ mình, độ chúng…

Vui thêm,…cõi này !!?

12/02/21    Dương Huệ Anh