Tổng kết đợt biểu tình đồng loạt chống đặc khu kinh tế TQ

Tổng kết đợt biểu tình đồng loạt chống đặc khu kinh tế vừa qua tại Việt Nam   Sài Gòn: 1,/ https://www.youtube.com/watch?v=tOL-xn1C1bg ( Sài Gòn 10/6) 2/ https://www.youtube.com/watch?v=Z005T8pKalk (Công viên Hoàng Văn Thụ ) 3./ https://www.youtube.com/watch?v=tOL-xn1C1bg&t=122s (TLS MỸ) 4./ https://www.youtube.com/watch?v=stDFcCHdV-o&t=39s (TLS Đức-Pháp-Mỹ-Anh)   5./ https://www.youtube.com/watch?v=y1BlwAbis6Y   6./ Nhà sư biểu tình:  https://www.youtube.com/watch?v=Y7oYu-ErWaU Giám Mục Nguyễn…