Hoàng Mai Nhất,  Thơ

THƠ- H.O. THẤY TUYẾT -Hoàng Mai Nhất


H.O.  THẤY  TUYẾT

*

Trong khung cửa nhìn ra trời tuyết

Nhớ ngày nào đến biết nơi này

Lần đầu thấy tuyết bay bay

Hốt vào đem cất_ngày mai để dành

Sáng ra tuyết trắng đã thành…

Một thau nước lạnh_chòng chành nước mưa

Vội vàng gọi bạn nhặt thưa…*

Xem kìa tuyết phủ mới vừa trắng tinh

Bạn bè quen ở quanh mình

Những người cũng giống…như mình H.O.

Thấy tuyết_mừng khoái! Khó ngờ…

Ngở như giấc mộng đang chờ tại đây

Được nhìn, đùa nghịch, tận tay

Từ nay đã rõ tuyết bay thế nào

*

                                   Hoàng Mai Nhất
                        Đông Seattle, Wa  26/12/ 2021
                                (cuối năm Tuyết rơi)

00000-copy

PDF Embedder requires a url attribute