Tin tức

THƠ GIÁNG SINH – Cầu Chúa Đêm Giáng Sinh & CẦU NGUYỆN ĐÊM NOEL – Phương Hoa

CẦU CHÚA ĐÊM GIÁNG SINH

*

Mừng lễ Giáng Sinh tiết lạnh về

Từ thành đô đến chốn thôn quê

Đèn sao rực rỡ nhìn mê mẩn

Vườn tược sáng ngời ngắm hết chê

Khiếp quá Cô-Vi nguy vẫn cận

Ghê thay đại dịch hiểm còn kề

Khắp nơi lo hãi – cầu xin Chúa

Ban rải Hồng Ân cứu mọi bề

Phương Hoa – Mùa Giáng Sinh 2022

CẦU NGUYỆN ĐÊM NOEL

*

Ngày lễ NOEL đến nữa rồi

Đèn hoa quà bánh khắp nơi nơi

Shopping lũ lượt người mua sắm

Siêu Thị trùng trùng kẻ dạo chơi

Thế giới nhà giàu ly rượu ngập

Khắp miền kẻ khó chén cơm vơi

Thiên tai họa dịch đang rình rập

Kính Chúa Ngôi Cao cứu giúp đờI

*

Phương Hoa – Mùa Giáng Sinh 2022