Hình ảnh đẹp

Lịch Sử VN Qua Hàng Ngàn Tấm Hình Hiếm Quý, Around The World 8257 Photos, thư Viện nhạc

Xin click vào link (Around The World 8257 Photos),  

sau đó dùng chuột click vào cờ quốc gia muốn thăm viếng,   click vào những vòng màu đỏ, có vòng tròn xanh dương,
để xem ảnh Quốc Gia đó và vòng quanh Thế Giới ... 
  Around The World 8257 Photos
 http://alovelyworld.com/index2.html

------------------------------------------------------------------
 
Lịch Sử VN Qua Hàng Ngàn Tấm Hình Hiếm Quý

Quí vị click vào tấm hình nào sẽ hiện lên những tấm ảnh liên hệ đến đề tài đó,rồi click vào chữ "slideshow" để nó tự động đổi hình. Giá trị lịch sử của những tấm ảnh nên lưu giữ.

http://www.flickr.com/photos/ 13476480@N07/sets/

 
 Thân chuyễn một tài liệu quý giá . V.N.

 
Thu thập mất công và hay quá. Đằng sau mỗi một tấm hình nhỏ mặt tiền là cả trăm hoặc vài chục tấm hình khác, tổng cộng có lẽ phải là cả ngàn tấm hình hoặc hơn nữa! Xem phải nhiều ngày, nhiều tuần lễ, nhiều tháng mới hết. Một kho tàng lịch sử bằng hình ảnh quý báu. 
 Thư-viện NHẠC