Thiếu Khanh : Dịch và giới thiệu văn học cổ Việt Nam = Những điều bất cập([1]).

Thiếu Khanh   Dịch và giới thiệu văn học cổ Việt Nam: Những điều bất cập(Đề cập sự kiện “CD 10 ca khúc nổi tiếng của VN được chuyển sang tiếng Anh” bồi rất… trời ơi mới đây (mà trang web của Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch VN đăng bài hí hửng…