Sức Khỏe

Toa thuốc trường thọ

Toa thuốc trường thọ  

 

Sơ lược lai lịch của toa thuốc. Chỉ tạo phước đức, không được bán, vì bán sẽ thất đức!

Nếu có bịnh sẽ trị bịnh. Không bịnh, sẽ tăng tuổi thọ.

 

Đặc biệt : trị đau nhức khắp châu thân.

 

Toa thuốc này từ Trung Quốc gởi sang, do một nữ cán bọ họ Bành đi kiểm tra dân số, lập tờ khai gia đình ở nông thôn. Một làng trong quận Quế Châu có khoảng 13-14 gia đình. Dân trong làng có tuổi thọ rất cao..Một ông lão 130 tuổi, bà vợ 120, người con trưởng nam 90, và người con thứ 80. Sau khi làm tờ khai gia đình, cô họ Bành tìm hiểu, lý do trường thọ. Ông lão đem toa thuốc cho cô xem. Cô sao lại rồi đem về Hồng Kông cho thân mẫu cô uống thử. Thân mẫu cô vốn có bịnh xuyễn và hàm răng đã lung lay. Sau 2 tháng uống thuốc, bịnh xuyễn hết hẳn, còn răng thì chắc lại.

Thấy vậy, cô bèn phổ biến rộng rãi để cứu nhân độ thế, hy vọng mọi người cùng khỏe mạnh và sống lâu.

Toa thuốc có tổng cộng 27 vị như sau :

 

Ðem toa thuốc này ngâm với 3 lít rượu, nửa ký lô đường phèn (có thể nhiều đường hơn cho dễ uống). Thời gian ngâm là 2 tháng. Sau đó, gạn bỏ xác thuốcc đi. Chỉ uống một muổng xúp vào cuối bữa ăn chiều, không nên uống nhiều.

1– Đỗ trọng:

0.3 chỉ

  9– Táo nhân

0.5 chỉ

2– Xuyên khung

0.2 chỉ

10– Bắc cao kỷ

0.5 chỉ

3– Cương họat

0.2 chỉ

11– Tạc đọan

0.2 chỉ

4– Tần giao

0.2 chỉ

12– Thục địa

0.3 chỉ

5– Sa sâm

0.5 chỉ

13– Tiên Hỗ

0.3 chỉ

6– Ngọc trúc

0.2 chỉ

14– Phục linh

0.3 chỉ

7– Cam thảo

0.2 chỉ

15– Trần bì

0.2 chỉ

8– Thông Phong

0.2 chỉ

16– Đại táo

0.2 chỉ

 

 

 

 

17– Moc qua

0.2 chỉ

20– Linh tiên

0.5 chỉ

18– Ngưu tất

0.3 chỉ

21-Nhục quế

0.3 chỉ

19- Bạch thược

0.3 chỉ

22– Dương d. quắc

1 lượng

Được bổ túc thêm:

23– Đại hồi

0.3 chỉ

24– Chánh đơn qui

0.4 chỉ

25– Đọc họac

0.3chỉ

26– Song trực (sao)

0.3 chỉ

27– Bạch trực

0.3 chỉ

 

 

Ðem toa thuốc này ngâm với 3 lít rượu, nửa ký lô đường phèn (có thể nhiều đường hơn cho dễ uống). Thời gian ngâm là 2 tháng. Sau đó, gạn bỏ xác thuốcc đi. Chỉ uống một muổng xúp vào cuối bữa ăn chiều, không nên uống nhiều.