Sức Khỏe

RÈN LUYỆN THÂN THỂ,TINH THẦN, TRÍ ÓC, SÁCH THUỐC .

SÁCH THUỐC :

 

Thuốc Gia Truyền = Cây Nhà Lá Vườn

 

  

 5_1 Rèn luyện thân thể
                     Đại cương
      
Đi bộ
      
Đi xe đạp
      
Xoa bóp
      
Taichi/Yoga/Khí công
       
Bơi lội

            5_2 Tập luyện tinh thần/trí óc

      Thiền
 
  Rèn luyện trí óc
5_3 Tâm linh

 


Leave a Reply