Sức Khỏe

Những Phương Thuốc Quý Của Người VN

Y HỌC

Xin quí vị click vào link để đọc chi tiết cách dùng của mỗi phương thuốc

Phục dương đại bổ tửu  http://batkhuat.net/yhoc-phucduong-daibotuu.htm

Toa rượu thuốc Minh Mạng http://batkhuat.net/yhoc-toaruouthuoc-minhmang.htm

11 bài thuốc trị bệnh bất lực http://batkhuat.net/yhoc-11baithuoc-trichung-batluc.htm

Bài thuốc trị Gout   http://batkhuat.net/yhoc-toathuoc-tri-gout.htm

Bài thuốc hữu hiệu để giảm : máu cao, mỡ cao  http://batkhuat.net/yhoc-thuocgiam-maumo.htm

Chữa phỏng http://batkhuat.net/yhoc-chuaphong.htm

Dầu dừa – Thần dược của nhiều bệnh http://batkhuat.net/yhoc-daudua-thanduoc.htm

Dầu dừa chữa bá bệnh !!!  http://www.tamlinhvaodoi.net/daudua.htm

Huyết áp thấp  http://batkhuat.net/yhoc-huyetapthap.htm

Nấm sữa Kefir http://batkhuat.net/yhoc-namsua-kefir.htm

Tỏi với sức khỏe http://batkhuat.net/yhoc-toivoi-suckhoe.htm

Thuốc trong rau http://batkhuat.net/yhoc-thuoc-trongrau.htm

Bệnh cúm heo http://batkhuat.net/yhoc-benhcumheo.htm

Cập nhật về bệnh ung thư http://batkhuat.net/yhoc-capnhat-vebenh-ungthu.htm

Trị bệnh đau ngang thắt lưng http://batkhuat.net/yhoc-tribenh-dauthatlung.htm

Tin vui cho người bệnh nghèo http://batkhuat.net/yhoc-tinvui-chonguoibenh.htm

Dầu dừa chữa bệnh… http://batkhuat.net/yhoc-daudua-chuabenh.htm

Huấn thị điều hành căn bản cho người cao niên http://batkhuat.net/yhoc-9dieu-nentranh.htm

Sơ Gan http://batkhuat.net/yhoc-sogan.htm

Cây Sả chữa bệnh ung thư!!! http://billyteoh.wordpress.com/2008/06/24/fresh-lemon-grass-drink-causes-apoptosis-to-cancer-cells/

Cholesterol Tốt, Xấu … http://batkhuat.net/yhoc-cholesterol-tot-xau.htm

5 phương pháp tập thể dục buổi sáng http://batkhuat.net/yhoc-tapthuduc-buoisang.htm

Chữa bệnh Gout không cần thuốc http://batkhuat.net/yhoc-chuabenh-gout-khongcanthuoc.htm

Bệnh Dời Bò (Shingle) http://batkhuat.net/yhoc-benh-doibo.htm

Toa thuốc trị cao máu và mỡ trong máu http://batkhuat.net/yhoc-caomau-motrongmau.htm

Trị Cholesterol bằng lá Aloe-Vera http://batkhuat.net/yhoc-tri-cholesterol-aloe-vera.htm

Trị bệnh bằng "Đậu Đen" http://batkhuat.net/yhoc-tribenh-bang-dauden.htm

Thuốc xông chữa cảm cúm http://batkhuat.net/yhoc-thuocxong-chua-camcum.htm

Phương pháp cầm máu dị thường http://batkhuat.net/yhoc-phuongphap-cammau-dithuong.htm

Bệnh Gout đến từ đâu http://www.hatcat79.com/Yhoc/Benhgout.htm

Dùng "dấm táo & mật ong" để trị bá bênh http://batkhuat.net/yhoc-dung-damtao-matong.htm

Heart attacks and drinking warm water http://batkhuat.net/yhoc-heartattacks-drinking-warmwater.htm

Tắm âm dương http://batkhuat.net/yhoc-tam-amduong.htm

Canh chua bạc hà – Gây chứng bệnh Gout http://batkhuat.net/yhoc-canhchua-bacha-loihai-kholuong.htm

Lá dứa trị bện tiểu đường http://batkhuat.net/yhoc-ladua-tri-tieuduong.htm

Cây Aloe Vera http://batkhuat.net/yhoc-cay-aloe-vera.htm

Những lợi ích về việc đi bộ http://batkhuat.net/yhoc-loiich-dibo.htm

Nước gạo lức, thần dược !!! http://batkhuat.net/yhoc-nuoc-gaoluc.htm

Với cây kim, ta có thể cứu người http://batkhuat.net/yhoc-cuunguoi-bangcaykim.htm

Làm thế nào để khỏi già ? http://batkhuat.net/yhoc-lamthenao-khoigia.htm

Thuốc trị tê bại, đau nhức … http://batkhuat.net/yhoc-tri-tebai-daunhuc.htm

Thuốc thần chữa bệnh "gout" http://batkhuat.net/yhoc-chuabenh-gout.htm

Những toa thuốc "mẹo" http://batkhuat.net/yhoc-toathuoc-bathuu.htm

Khám phá mới về gạo lức http://batkhuat.net/yhoc-gaoluc.htm

Viêm gan http://batkhuat.net/yhoc-viemgan.htm

 

Leave a Reply