Tin VN

Video – Vớt củi sau cơn lũ

Video – Vớt củi sau cơn lũ

Thương lắm người dân Việt sống ở thiên đường XHCN.

Họ đem cả tính mạng của mình xuống dưới làn nước lũ kiếm ít củi thừa để trang trải cho cuộc sống
Trong khi đó những cánh rừng nguyên sinh thì bị bọn quan lại chúng phá sạch để lấy gỗ về xây dựng các biệt phủ của chúng nên mới xảy ra những cơn lũ quét như này

 

Thương lắm người dân Việt sống ở thiên đường xhcn. Họ đem cả tính mạng của mình xuống dưới làn nước lũ kiếm ít củi thừa để trang trải cho cuộc sống Trong khi đó những cánh rừng nguyên sinh thì bị bọn quan lại chúng phá sạch để lấy gỗ về xây dựng các biệt phủ của chúng nên mới xảy ra những cơn lũ quét như này

Posted by Khai Nguyen on Tuesday, 26 June 2018

Leave a Reply