Nóng quá: Phan Rí, Bình Thuận vẫn bạo động…

Nóng quá: Phan Rí, Bình Thuận vẫn bạo động. CSCĐ vỡ trận bị dồn vào sát xe container. Người dân dùng gạch đá, chai lọ, gậy gộc chống trả quyết liệt… Rất mong đồng bào giữ bình tĩnh và ôn hòa… #ĐảngbiaCập nhật: chủ tịch huyện ra chỉ đạo đàn áp biểu tình đã bị tấn công phải chạy về Sài Gòn "cấp cứu"

Posted by Đảng Bia on Sunday, June 10, 2018

About the author
Leave Comment