Tin địa phương

Tưởng Niệm Tháng Tư 1975

Tưởng Niệm Tháng Tư 1975
Để Tưởng Niệm những anh hùng đã tuẩn tiết, hy sinh không chịu hàng giặc, cùng các chiến sĩ anh dũng cûa Quân lực Việt Nam Cộng Hoà đã nằm xuống cho quê hương trong Tháng Tư uất nghẹn 1975, một buổi lễ long trọng đã được tổ chức bởi một số Hội  Đoàn cùng Cộng Đổng bắc Cali,  khai mạc vào hồi 12 giờ trưa nay, Thứ Bảy ngày 27 tháng 4/2019 trước Tiền đình Quận Hạt Santa Clara với sự tham dự của khoàng trên ba trăm đồng hương cùng quan khách.
Sau đây là một vài hình ảnh trong phần đầu của chương trình chúng tôi đã ghi lại xin được chia xẻ cùng quý Vị và Các Bạn xa gần.

 

 

 

Mạc Phương Đình

Video từ Youtube :

Leave a Reply