TRUYỀN ĐƠN KÊU GỌI TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG VỚI QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG HÒA XUẤT HIỆN NHIỀU NƠI TẠI SÀI GÒN


 
Truyền đơn tại cột đèn ở đường Nguyễn Văn Cừ. Truyền đơn với hình cờ Việt Nam Cộng Hòa của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Thuần Tuý  tại Saigon.

 

 

About the author
Leave Comment