Tin thế giới

Tranh TÔ ĐÔNG PHA đang được đấu giá 51 triệu đô

Tranh TÔ ĐÔNG PHA đang được đấu giá 51 triệu đô

 

Một họa phẩm rất hiếm hoi của danh sĩ Tô Đông Pha thời Đường-Tống, cách nay khoảng 1000 năm đang được đấu giá tại Hong Kong với giá 51 triệu đô

'Wood and Rock' by Song Dynasty scholar Su Shi will go under the hammer on November 26 as part of Christie's Hong Kong Autumn Sale.

Tôi nhớ chương trình văn học sử trung học thế hệ tôi chưa học tới Tô Đông Pha. Nhưng một lần năm lớp 9, nhân có bài nhắc đến Vương An Thạch, một thi nhân cùng thời và cũng là Tể Tướng đương triều nhà Tống, từ đó mới lần đầu biết đến Tô Đông Pha qua câu chuyện sau đây:

 

“ Vương An Thạch và Tô Đông Pha là hai người trong số tám đại thi gia rất nổi tiếng thời đó, và cùng làm quan triều đình. Vương AnThạch là Tể Tướng, và Tô Đông Pha chỉ là quan dưới trướng của ông.

Một hôm Tô Đông Pha đọc thơ của Vương An Thạch, thấy có hai câu:

“Minh nguyệt sơn đầu khiếu

Hoàng khuyển ngọa hoa tâm.”

Dịch nghĩa:

Trăng sáng nơi đầu núi

Chó vàng nằm giữa hoa.

 

Đọc hai câu thơ, Tô Đông Pha cho là vô lý vì theo ông: Trăng sáng : minh nguyệt sao lại kêu ở đầu núi? Chó vàng: hoàng khuyển sao lại nằm ở giữa bông hoa? Nghĩ vậy, ông liền cầm bút sửa chữ thành

 

Minh nguyệt sơn đầu chiếu

Hoàng khuyển ngọa hoa âm.

Dịch nghĩa:

Trăng sáng soi đầu núi

Chó vàng nằm dưới hoa.

 

Về sau, vì công kích tân pháp của Vương An Thạch, Tô Đông Pha bị giáng chức, đổi ra làm quan ở Hàng Châu. Sau một thời gian, chợt Tô Đông Pha phát hiện ở Hàng Châu có một loại chim tên là “Minh Nguyệt” và cũng tại địa phương này có một loại sâu được dân bản xứ gọi với cái tên rất giống chó, đó là sâu “Hoàng Khuyển”. Bấy giờ, Tô Đông Pha mới biết là mình nhầm, kiến thức còn kém xa kiến thức của thi nhân họ Vương nên vội dâng thư về triều thỉnh tội.

 

Theo tin Internet

Leave a Reply