Tin VN

Tổng kết đợt biểu tình đồng loạt chống đặc khu kinh tế TQ

Tổng kết đợt biểu tình đồng loạt chống đặc khu kinh tế vừa qua tại Việt Nam

 

Sài Gòn:

1,/ https://www.youtube.com/watch?v=tOL-xn1C1bg ( Sài Gòn 10/6)

2/ https://www.youtube.com/watch?v=Z005T8pKalk (Công viên Hoàng Văn Thụ )

3./ https://www.youtube.com/watch?v=tOL-xn1C1bg&t=122s (TLS MỸ)

4./ https://www.youtube.com/watch?v=stDFcCHdV-o&t=39s (TLS Đức-Pháp-Mỹ-Anh)

 

5./ https://www.youtube.com/watch?v=y1BlwAbis6Y

 

6./ Nhà sư biểu tình:  https://www.youtube.com/watch?v=Y7oYu-ErWaU

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp:

https://www.youtube.com/watch?v=fvXT7ZGCBQQ

Bình Dương – Tân Tạo:

Công nhân công ty Pouchen – Tân Tạo

https://www.facebook.com/dothanhsg/videos/2034835543400218/

Hà Nội:

https://www.youtube.com/watch?v=2ztF0HJ7UsI

 

https://www.youtube.com/watch?v=WryTRtEixrc

Thanh Hóa:

https://www.youtube.com/watch?v=4eWmLOjMBy4

Nghệ An:

https://www.youtube.com/watch?v=s8BWyBwkC2w

Nha Trang:

https://www.youtube.com/watch?v=IjHW1Jb48Vw

Mỹ Tho:

https://www.youtube.com/watch?v=xCu_F2WVxaE

Cần Thơ:

https://www.youtube.com/watch?v=_wHdGWlJ4eA

Tây Ninh:

https://www.youtube.com/watch?v=z0j96X3tncY

Rạch Giá-Kiên Giang:

https://www.youtube.com/embed/M_ERg0T_fVc

https://www.youtube.com/embed/OxazSpjg_F4

Ninh Thuận:

https://www.youtube.com/watch?v=TuUMGDzTK5A

Bình Thuận(có bạo động):

https://www.youtube.com/watch?v=lap_ADBNe28

https://www.youtube.com/watch?v=EzH2Nfa5HAA

 

Các nơi khác:

https://baotiengdan.com/2018/06/10/bieu-tinh-chong-du-luat-dac-khu-dang-dien-ra-tai-hau-het-cac-tinh-thanh-tren-ca-nuoc/

https://www.youtube.com/watch?v=pr5_nCVo1Ck

https://www.youtube.com/watch?v=kyu–uBiCHc

 

Leave a Reply