Tổng kết đợt biểu tình đồng loạt chống đặc khu kinh tế vừa qua tại Việt Nam

 

Sài Gòn:

1,/ https://www.youtube.com/watch?v=tOL-xn1C1bg ( Sài Gòn 10/6)

2/ https://www.youtube.com/watch?v=Z005T8pKalk (Công viên Hoàng Văn Thụ )

3./ https://www.youtube.com/watch?v=tOL-xn1C1bg&t=122s (TLS MỸ)

4./ https://www.youtube.com/watch?v=stDFcCHdV-o&t=39s (TLS Đức-Pháp-Mỹ-Anh)

 

5./ https://www.youtube.com/watch?v=y1BlwAbis6Y

 

6./ Nhà sư biểu tình:  https://www.youtube.com/watch?v=Y7oYu-ErWaU

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp:

https://www.youtube.com/watch?v=fvXT7ZGCBQQ

Bình Dương – Tân Tạo:

Công nhân công ty Pouchen – Tân Tạo

https://www.facebook.com/dothanhsg/videos/2034835543400218/

Hà Nội:

https://www.youtube.com/watch?v=2ztF0HJ7UsI

 

https://www.youtube.com/watch?v=WryTRtEixrc

Thanh Hóa:

https://www.youtube.com/watch?v=4eWmLOjMBy4

Nghệ An:

https://www.youtube.com/watch?v=s8BWyBwkC2w

Nha Trang:

https://www.youtube.com/watch?v=IjHW1Jb48Vw

Mỹ Tho:

https://www.youtube.com/watch?v=xCu_F2WVxaE

Cần Thơ:

https://www.youtube.com/watch?v=_wHdGWlJ4eA

Tây Ninh:

https://www.youtube.com/watch?v=z0j96X3tncY

Rạch Giá-Kiên Giang:

https://www.youtube.com/embed/M_ERg0T_fVc

https://www.youtube.com/embed/OxazSpjg_F4

Ninh Thuận:

https://www.youtube.com/watch?v=TuUMGDzTK5A

Bình Thuận(có bạo động):

https://www.youtube.com/watch?v=lap_ADBNe28

https://www.youtube.com/watch?v=EzH2Nfa5HAA

 

Các nơi khác:

https://baotiengdan.com/2018/06/10/bieu-tinh-chong-du-luat-dac-khu-dang-dien-ra-tai-hau-het-cac-tinh-thanh-tren-ca-nuoc/

https://www.youtube.com/watch?v=pr5_nCVo1Ck

https://www.youtube.com/watch?v=kyu–uBiCHc

 

About the author
Leave Comment