Tin VN,  Video

Toàn cảnh công an tháo chạy tán loạn trước cuộc nổi dậy

Toàn cảnh công an tháo chạy tán loạn trước cuộc nổi dậy

Dân là nước, chính quyền là thuyền….!
Nước có thể lật thuyền….!
Và cơn sóng dữ đã và đang ập tới với lòng căm hận của dân đối với chế độ tàn ác dã man, bán nước và hủy diệt dân tộc…!

Toàn cảnh công an tháo chạy tán loạn trước cuộc nổi dậy
chống Formosa của 10 ngàn người dân, ngày mồng 2 tháng 10 năm 2016
tại Hà Tĩnh.

 

Leave a Reply