Tin vui Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại

TIN RẤT VUI của CỘNG ĐỒNG – NHÀ VĂN MỸ GỐC VIỆT – KHÁNH HÀ – LẠI TIẾP TỤC THẮNG GIẢI!

Nhà văn Mỹ Gôc Việt Khánh Hà vừa được RED HEN PRESS trao giải: “Fiction Award” và “FOREWORD INDIES” chọn vào Chung Kết.

Chúc mừng anh Khánh Hà. Thật hảnh diện cho cộng đồng Việt mình nơi hải ngoại. Viết truyện tiếng Anh đã không dễ dàng đối với ngôn ngữ thứ hai, mà viết thắng giải liên tục, đánh bại những nhà văn Mỹ thì quả là kỳ tích! Thật là bái phục!

***

CHÚC MỪNG NHÀ VĂN KHÁNH HÀ

*

Tin vui mới đến thật huy hoàng

VĂN BÚT VÙNG ĐÔNG BẮC tỏa quang

Cháu Lạc công danh đà tiến bước

Con Hồng sự nghiệp lại thêm trang

“RED HEN PRESS” – vào chung kết

“FOREWORD INDIES” – tới đỉnh vàng

Xin chúc KHÁNH HÀ luôn thắng mãi

Giải to giải nhỏ…. chất đầy bàn!

Phương Hoa – MAR 26, 2023