Sài Gòn biểu tình

SÀI GÒN, BIỂU TÌNH 10/6Nhập cùng đoàn biểu tình, từ trước Tổng lãnh sự Mỹ, sang nhà thờ Đức Bà, đạp ngã hàng rào thép gai, tập trung biểu quyết “stop đặc khu”, “stop luật an ninh mạng”. Xong, tiếp tục cùng biển ngừoi cuồn cuộn tràn sang phố đi bộ Nguyễn Huệ.“Vì độc lập,…

Details