Xem hình ảnh

Cứ mỗi 3 tháng 1 lần, VTLV tổ chức sinh nhật chung cho các thành viên.
Đây là buổi sinh nhật chung cho tháng 4, 5, 6. Đặc biệt lần này được tổ chức ngoài vườn sau của Viet Museum tại San Jose

About the author
Leave Comment