Duy Anh,  Thơ Đường Xướng Họa

THƠ Xướng Họa: LỮ KHÁCH ĐỘC HÀNH – DUY ANH + Phương Hoa & Thi Hữu

LỮ KHÁCH ĐỘC HÀNH

*

Lữ khách độc hành chạnh phút giây

Tình hoài hương bỗng ngập dâng đầy

Xa quê, nỗi nhớ thương khôn tả

Biệt xứ, lòng sầu hận khó khuây

Kẻ đợi như cành hoa bạt gió

Người đi tựa cánh nhạn tung mây

Lạc loài bước mỏi, chiều dần tắt

Viễn phố đường về, bóng tối vây…

*
DUY ANH 07/18/2022

THƠ HỌA

TẤM THÂN LỮ THỨ

*

Bộ hành lữ thứ khổ từng giây 

Cố quốc hoài hương dạ ngập đầy 

Đất khách tạm dung buồn khó tả

Quê ta nương náu hận khôn khuây 

Xa nhà chạnh tưởng rừng xanh lá

Viễn xứ trông vời núi trắng mây 

Thành thị thân quen hình dạng đổi 

Phố phường lạ hoắc bóng đêm vây…!

Mai Xuân Thanh 

  July 20, 2022

MỘNG DƯỚI TRĂNG

*

Bên lầu thưởng nguyệt đếm từng giây

Cảm xúc trào dâng mắt lệ đầy

Những tưởng duyên bền thương chẳng ngớt

Đâu ngờ nợ dứt nhớ nào khuây

Mong thôi xa cách sầu oanh yến

Ước đặng tương phùng đẹp nước mây

Phố hợp châu về ngân hạnh phúc

Cho tình chắp cánh khỏi buồn vây.

Phương Hoa – July 21, 2022