SÁNG TÁC TỪ THÂN HỮU

THƠ VĂN SONG NGỮ ANH VIỆT – Phan Lạc Đông Quân

“Cái tát” “Hoà giải, hoà hợp” sau 30/4/1975


Sau cái giờ 11:30 a.m cuả ngày 30/4/1975, ông H , một người phản bội , nằm vùng, và sau đó đi theo Việt Cộng trở về Sài Gòn . Mọi người trong gia đình ông kể cả những người trong gia đình H. đều “hớn hở…. hồ hởi” đón H. trở về với mâm cao, cỗ đầy tưởng là sum họp vui vẻ, nhưng một buổi chiều, ông H bước vào nhà sau 17 năm , anh T , một người lính, trung sĩ bộ binh cuả quân đội VNCH hớn hở đưa tay ra, nhưng:

 • ” Mày hả? Mày theo Nguỵ , từ giờ phút này tao nói gì mày phải vâng lời tuyệt đối! . Vưà nói, ông T
  đưa tay ra tát lia liạ vào hai má anh T….”. Cả nhà im lặng vì bất ngờ không hiểu nổi thái độ cuả ông
  H . Ông H. sửa lại ” cái nón cối! ” lệch nghiêng khi ông tát vào mạt anh T . ” Tao đi theo cách mạng
  để ” giải phóng” , khổ cực để hôm nay tao đang ở giữa Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng cuả Mỹ- Nguỵ!
  Tao có quyền bắn nát óc đứa nào phản động . Nghe rõ không.???” ( Còn tiếp) . Đây là nội dung cuả
  bút ký mình đang viêết ” Ài Gòn Sau ngày đen tối 30/4/1975 ) . Chuyện co thật 100%. Tù buổi chiều
  hôm ấy, cả đại gia đình cuả anh T biến thành ngày ” đau thương, buồn tủi..” . Mâm cơm ” đoàn tụ,
  xum họp anh em” bổng thành “hận thù” chỉ vì ông H. quá ” cách mạng ” để lấy ” điểm với Đảng vì
  ông ta cũng là dân… ” nguỵ ” ngày nào đó thôi…
  Sau bữa cơm ” đầy hận thù, doạ nạt và đầy nước mắt sau đó” . Ông Ha bắt đầu ” cho cuộc tẩy não
  cho cả đại gia đình!” . Tất cả bàn thờ gia tiên, ông bà và hình Phật ” bị ông H . tháo xuống. Các câu
  đối, câu liễn cuả Cụ ông bố ông H cũng bị xé nát . Ông H. nói:
 • ” Chỉ có tao đi cách mạng. Tao sẽ ” sửa lại hết những gì ” tàn dư cuả Nguỵ quyền. Cả dòng họ này
  đi theo Nguỵ quyền! Đây ( ông H chỉ vào cái hình Khổng Tử) trên tường và kéo xuống , ông H nói:”
  Cái tên Khổng Tử này! thờ nó à.!!!” Ông H. xé nát vụn với vẻ hằn học …
  Mấy ngày sau đó, bị áp lực và cũng vì sợ bọn ” cách mạng” nên Cụ bố cuả H đành phải ” nghe lời
  hắn” . Cụ bố ông H biết rằng: nếu không nghe theo H thì cả dòng họ và ngay cả chính ông cũng bị “
  mất mạng” vì kẻ ” đang say chân lý Tam Vô để lập công dâng Đảng cuả H…. H rất sợ khi ai đó biết
  hắn ngày xưa từng tham gia quân đội VNCH , rất sợ về ” thành tích chống Tố Hữu , v…v khi hắn còn
  ở Bộ Tổng Tham Mưu cuả quân đội VNCH … chỉ vì lợi ích ích kỷ nên hắn theo Việt Cộng …!” . Nay
  thì hắn muốn chứng tỏ là một người ” tự giác ngộ chân lý cách mạng!!!” vì sau ngày 330/4/1975 , cái
  gọi là MTDTGPMN bị Việt Cộng gạt bỏ ra rià !!! Việt Cộng đã không cho H . vào Đảng Cộng Sản vì
  cái ” lý lịch nguyên là sĩ quan Nguỵ! ” !! . Việt Cộng chưa tin hắn trung thành với Đảng nên sau ngày
  30/4/1975 , chúng không giao cho hắn một chức vụ gì!!! v…v , nhưng bây giờ hắn điên cuồng để cố
  gắng ” chứng tỏ với Đảng ” là hắn thự tâm theo cộng sản !!!. Sau khi dẹp bỏ nhà thờ gia tộc cuả hắn,
  hắn đập phá căn nhà cuả bố hắn ra làm cái ” vườn giống như hang Pắc Pó và ghi vẽ lên câu nói cuả
  Hồ Tặc:” Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.” v..v. Hắn
  muốn ” tiêu diệt ” tất cả những ai đã từng biết hắn, ngay cả người thân, gia đình, họ hàng để “lập
  công dâng Đảng!” . Sau cái ngày 30/4 , mọi người không dám hó hé lên tiếng vì sợ bị vu khống là “
  chống đối cách mạng!!!” vì lúc đó đảng cuả hắn đang ra sức thực hiện ” xoá sạch VNCH ” với cái gọi
  là ” cách mạng tư tưởng văn hoá” là then chốt! Hắn sợ từ tên chủ tịch phường, văn hoá chỉ lớp 3
  nhưng vì là ” xuất thân từ bần nông từ Bắc vào!!!”. Với tụi cán bộ phường mà văn hoá chỉ lớp 3
  trường làng , thua xa trình độ đại học, tú tài Pháp cuả H, nhưng H vẫn sợ một cách lạ lùng . Có lần H
  . buộc miệng nói :” Tụi nó chỉ lớp 3 thật , nhưng gia đình 3 đời cuả nó là ” bần nông, vô sản” theo
  cách mạng từ 1930 ! còn tao tuy là ” tú tài Pháp” nhưng đã một lần theo giặc!” . H nói: ” Khi các “
  đồng chí” muốn đến chơi thì các ” đồng chí” cho tôi biết sớm vì hiện nay , bọn “phản động” chung
  quanh tôi … còn nhiều..” H muốn ám chỉ đến cụ thân sinh ra H vì ngày xưa cụ từng là đảng viên cưả
  đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng thời 1945, v…v

 • ( Còn tiếp) . Tên nhân vật trong bút ký đã thay đổi
  Phan Lạc Đông Quân