Thanh Thanh,  Thơ

THƠ SONG NGỮ: TĨNH MẶC – QUIET ACQUIESCENCETHƠ – THANH THANH

TĨNH MẶC

                    Sông dài – có khúc

                    Chảy đi bốn bề

                    Lòng người – có lúc

                    Giãi bày lê thê

*

                    Nghêu ngao cho hết

                    Chặng đường dài xa

                    Dấu chân giống hệt

                    Vấp hoài không qua

*

                    Đời như khúc cây

                    Ký thân làm mọt

                    Đời như đường rây

                    Toa tàu theo trót

*

                    Niềm vui lướt trượt

                    Nỗi buồn bán lâu

                    Nhọc nhằn thân bước

                    Đích về – Là đâu?

                               LÊ MAI 

QUIET ACQUIESCENCE

                   A long river – has some section

                   To flow scattered about.

                   A human heart – has its reflection

                   To elaborate details all-out.

*

                   Crooning aimlessly to end

                   The long journey persuadable,

                   The footprints seem to blend:

                   I always stumbled – unevadable.

*

                   Life is either like the chumps

                   Designed for the woodworms,

                   Or of the railroad rails, pumps

                   That guide coaches in long terms.

*

                   Any joy would easily glide away.

                   Grief to dispel takes no cessation.

                   Just to relocate is a hard way

                   Where’s then the destination?

                   Translation by THANH-THANH

                     Thanh-Thanh.com