Thơ,  Trần Công/Lão Mã Sơn

THƠ: Ôi! CHIẾN TRANH – Trần Công/Lão Mã Sơn

Ôi! CHIẾN TRANH

Nhìn tấm hình, tôi nghe lòng xúc động

Ôi! chiến tranh tàn nhẫn biết là bao.

Viên đạn vô tình giết người lính chiến

Làm bao nhiêu người chịu cảnh khổ đau

*

Mẹ bị mất con, con bị mất Cha

Người vợ trẻ trở thành người vợ góa.

Để giải quyết những bất đồng chánh kiến

Các Chánh trị gia, các nhà Lãnh đạo

*

Hãy gặp nhau, dùng đường lối ngoại giao.

Đừng như Putin , để tay mình dấy máu.

                        Trần Công/Lão Mã sơn