Cao Bồi Già,  Thơ

THƠ: MỪNG ARGENTINA VÔ ĐỊCH – CAO BỒI GIÀ

MỪNG ARGENTINA VÔ ĐỊCH

Mừng chúc “Tango” đã soán ngôi

Tiếc cho “Gà Trống” gáy không tồi

Bên ghi hai trái mà chưa thắng

Phía gỡ đôi bàn chả chịu toi

Tám lạng thêm giờ còn chửa ngửa

Nửa cân cuối trận vẫn cân đôi

Luân lưu nghẹt thở, buồn cho Pháp…

Sướng ngất Messi “khóc” lịm người…

CAO BỒI GIÀ

18-12-2022