Đêm Mây Bốn Phương

(họa vận)
Đàn thơ đông lạnh vẳng hoa thuyền
Lạc Việt phương trời tụ ngẫu duyên
Tay nhã huyền tơ men rượu ấm
Lời thanh mỹ ngữ sắc đêm huyên
Thi nhân xướng họa âm vần tuyệt
Cung bậc giao hòa kim cổ chuyên
Văn hóa chắc chiu chờ vận hội
Trời Nam rộng mở cánh nhân quyền

Ngô Đình Chương

—————————————————–
Văn Thơ phương tiện bát nhã thuyền
Lạc Việt đưa người vượt chướng duyên,
Ta bà kiến tạo niểm hoan hỷ,
Sát na tận hưởng phút hàn huyên,
Tu là củng cố lòng yêu nước,
Thiền quán gôm về nẽo chính chuyên,
Vẹn toàn lãnh thổ cho trọn hướng,
Chánh tâm thành ý thắng tà quyền.

Nguyễn Hồng Dũng

—————————————————–
Chúc Mừng VTLV Họp Mặt
 
Văn Thơ hội ngộ vui tất niên
Lạc Việt con rồng đến cháu tiên
Họp mặt bên nhau vui như Tết
Nâng chén rượu nồng, trải niềm riêng.
 
Hải ngoại chung lòng một quyết tâm
Văn thơ vang vọng những dư âm
Nâng cao ý trí cùng xây đắp
Vă Thơ Lạc Việt. Chống ngoại xâm.
 
Lê Tuấn
About the author
Leave Comment