Thơ

THƠ: CƠN BÃO THÁNG TƯ – LÊ MỸ HOÀN

CƠN BÃO THÁNG TƯ

Ngoài kia gió lộng rít từng cơn
Như thể trong đêm nỗi tiếc hờn
Những tưởng thanh âm từ ảo mộng
Nghe chừng đồng vọng mới chiều hôm
Hồn người tử sĩ còn thao thức
Nước mắt non sông mãi chập chờn
Bão táp tháng Tư thầm réo gọi
Lòng ta quê cũ thuở vàng son.

Lê Mỹ Hoàn