Thơ,  Trần Công/Lão Mã Sơn

THƠ: CHIỀU MƯA NHỚ BẠN – TRẦN CÔNG/LÃO MÃ SƠN

                            CHIỀU MƯA NHỚ BẠN

                Ngắm  mưa chiều nơi phương trời viễn xứ

                Lòng bỗng bâng khuâng nhớ về quá khứ

                 Nhớ kỷ niệm buồn của thuở xa xưa:

                 Sau ba Năm tùng sự nơi Quảng Ngãi

                 Tôi trở về Nam trong một chiều mưa.

Ngày tôi ra đi, giã từ đất Quảng

Đứng trên tàu, tôi ngậm ngùi tạm biệt

Dưới sân Ga, bạn bịn rịn tiễn đưa

Cảnh chia tay buồn, nói mấy cho vừa.

*

Tàu rời Ga , xuôi Nam trong đêm tối

Hai miền Trung-Nam cách trở xa xôi

Trịnh Tiếu, Hà Như Hy,  bạn tôi ơi ! (1)

Lần tạm biệt cũng là lần vĩnh biệt

Kể từ nay ta đã mất nhau rồi !

*

Trên bốn mươi Năm, rời xa cố quốc

Không biết bạn tôi ai còn ai mất ?

Mỗi khi ngắm chiều mưa trên xứ lạ

Tôi nhớ bạn xưa, núi Bút, sông Trà.

                                 Hoa Đô ,2022

                                 Trần Công/Lão Mã Sơn

(1)-Đại Tá Trịnh Tiếu.

     -Gs.Hà Như Hy (Hiệu Trưởng Trường Trung Học Trần Quốc Tuấn).

 DIỆC ÁC, PHÒ NGUY

Sáng nay mở máy xem tin tức

Thấy nhiều đơn vị quân đội Nga

Bị lực lượng quân sự Ukraina

Đánh bại trên khắp nhiều mặt trận

*

Tôi nghe lòng mình vui vô tận

Mong cho Putin cùng đường thất thế

Bị dân Nga nổi lên truất phế

Cho tôi thõa lòng Diệc Ác, Phò Nguy.

Hoa Đô, 12-9-2022

Trần Công/Lão Mã Sơn.