Cao Bồi Già,  Thơ

THƠ CAO BỒI GIÀ: VÀNG HOA…& TÔI TẦM TÔI…

VÀNG HOA …

(Ngũ Ngôn Bát Cú)

Hồ lặng nước trong veo

Nhặt thưa mấy cánh bèo

Mây soi hồn bảng lảng

Gió động ngọn heo heo

Lòng nhớ nghe sầu lắng

Rượu quên nốc nhạt phèo

Chùm hoa  vàng trước giậu

Như cảm rũ buồn theo…

CAO BỒI GIÀ

20-08-2022

TÔI TẦM TÔI…

(Ngũ Độ Thanh)

Dở mắt, canh tàn gã thụi tôi

Thời gian sắp cạn,  ngủ quên đời!

Trăng tà nẫu đợi bên ghềnh núi

ánh đổ sầu vương giữa mạn đồi

giấc vội,  thân già tâm não hỏi…

đêm dài, tuổi hạc bấc đèm soi…

quay cuồng ảo mộng hình quê …cũ

nửa cõi hồn treo tận góc trời?

CAO BỒI GIÀ

21-08-2022