Thơ

THƠ Cảm Tác: “Cầm Nương Ngày Ấy” – Phương Hoa & THƠ “Người Gảy Đàn Ở Thành Thăng Long” – Hạ Thái (Quảng Trị Bắc Cali)

Hình minh họa trên trang nhà “Quảng Trị Bắc Cali”

KẾT NỐI TRANG THÂN HỮU “QUẢNG TRỊ BẮC CALI”:

THƠ “Người Gảy Đàn Ở Thành Thăng Long” – Hạ Thái

https://quangtribacca.blogspot.com/2022/08/tu-tuyet-hoi-ap-tho-hue-thu-ha-thai-1.html#more

CẦM NƯƠNG NGÀY ẤY

(Cảm tác nhân đọc bài “Người Gảy Đàn Ở Thành Thăng Long” – thơ Hạ Thái)

Thuở ấy Thăng Long rộn tiếng đàn

Bên hồ Giám tiệc nhạc hoà vang

Huyền cầm nốt ngọc ngân trong gió

Mỹ nữ tay tiên lướt bạt ngàn

Náo động Tây Sơn, Cung Phụng khúc

Xao hồn tướng sĩ, đất Tràng An

Bể dâu ông Tạo trêu người quá

Gặp lại – tàn phai – có phải nàng?

    Phương Hoa – AUG 27, 2022