Thơ

Thơ – Biểu tình xưa và nay

Biểu tình xưa và nay

Xưa các vị xúi giục
Người dân đi biểu tình.
Hò nhau làm cách mạng,
Giành chính quyền cho mình.

Xét góc độ pháp lý,
Thì bản thân việc này
Là vi phạm pháp luật.
Đáng xử thế nào đây?

Rồi sau, cũng các vị,
Thời Việt Nam Cộng Hòa,
Biểu tình rồi khủng bố,
Giết trẻ con, người già…

Các vị cho như thế
Là việc cần phải làm.
Là một cách thể hiện
Lòng yêu nước Việt Nam.

Bây giờ thì các vị
Lại đàn áp đồng bào
Vì tỏ lòng yêu nước.
Như thế là thế nào?

Các vị không cho phép
Bà con được xuống đường
Nhằm ôn hòa lên tiếng
Bảo vệ đất quê hương.

Các vị xảo trá nhé,
Bất nhất và bất minh.
Còn xúi bọn đĩ bút
Lên tiếng bênh vực mình.

LÊ CÔNG ĐỊNH

Leave a Reply