Thơ

THƠ: BÃO NỔI CỜ BAY – TRẦN CẨM THÀNH

BÃO NỔI CỜ BAY

Bão nổi cờ bay đỉnh thị thành                                                                       Ukraine khắp nẻo bóng quân hành

Quyết tâm gìn giữ nền Dân Chủ

Nuôi chí đập tan lũ súc sanh   

*                                                                                Xương máu điểm tô sông núi biếc

Xác thù vun bón cánh đồng xanh

Ving quang chiến thắng đang chào đón

Dân tộc anh hùng mãi rạng danh.

           Trần cẩm Thành  – 9/2022