Trương Duy Nhất

Tước hàm cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tống cổ hết những “Thái tử đảng” như Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết… ra khỏi bộ máy. Tôi mua chai rượu cực ngon, bưng mời ông Nguyễn Phú Trọng!

 

Image may contain: 10 people, people smiling

Hàng loạt cán bộ trẻ, con ông cháu cha diện “Thái tử đảng” được cơ cấu vào cấp uỷ. Lịch sử, chưa thấy thời nào đội ngũ “Thái tử đảng” được cài nhét đông đến vậy. Những đứa trẻ ranh mới hôm rồi chỉ biết vọc tiền, chơi gái thoắt cái khoác áo vét cà vạt chễm chệ trên đỉnh cao quyền lực cai trị, hoạch định chính sách kinh tài quốc gia.

 

Đất nước này, tổ quốc này, non sông này đâu phải cái chiếu giỗ để phân chia mâm bát cho vài gia đình dòng tộc.
Chưa giai thời nào đội ngũ con quan- quan con được mệnh danh là lớp “Thái tử đảng” lại xuất hiện nhiều đến thế, chướng tai gai mắt đến thế.

Đường quan dựa lưng bố, không chỉ hình thành nên một thế hệ quan chức X tai hại, mà còn vô tình tiếp sức cho các thế hệ X con cháu sau này tiếp tục coi sân quan như sân nhà, coi việc nước như việc của… bố chúng nó! 

 

Ấy là cái hỏng của việc nước, hỏng về dài lâu.
_________________________
http://truongduynhat.org/trong-con-quan-ngam-lai-con-minh/

About the author
Leave Comment