Sinh hoạt VTLV

Thành lập Ban Hợp Xướng Hương Quê

Chiếu thứ 6 ngày 24 tháng 8 năm 2018, VTLV họp mặt đầu tiên thành lập Ban Hợp Xướng Hương Quê tại Câu Lạc Bộ Mây Bốn Phương.

 

Video

 

Hình ảnh buổi họp

Leave a Reply