bịnh BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG

bịnh BỤT NHÀ KHÔNG THIÊNG                                                                                                                  Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất        Sau ngày 30-4-1975, tôi bị giải ngũ không chứng chỉ. Xin nhớ cho là bị giải ngũ chứ không phải được giải ngũ. Mà đã gọi là giải ngũ không chứng chỉ thì chỉ có nước đi ăn mày sớm. Thế mới…

Details

Nguyễn Đạt Thịnh : Nguyên Nhân thất bại của hội nghị Việt Kiều

Nguyên Nhân thất bại của hội nghị Việt KiềuNguyễn Đạt ThịnhViệt Cộng thất bại, không đạt được mục đích của chúng, trong tổ chức hội nghị Việt Kiều, kéo dài 3 ngày từ thứ Bẩy 11/21 đến thứ Hai 11/23 tại Hà Nội; chúng thất bại vì tạo nghi ngờ cho Việt Kiều ngay từ…

Details