William Childs Westmoreland 
                   1914-2005 (91 tuổi)
                  Gen William C Westmoreland.jpg

      Thời chiến tranh VN, Tổng Tư Lệnh lực luợng đồng minh William Childs Westmoreland  tướng 4 sao thường than phiển với báo chí :

   Ông được lệnh tác chiến nhưng không được chiến thắng. Đồng thời tiếp liệu và trợ lực cho quân đội bạn là VNCH bị hạn chế. Đánh giặc kiểu gì lạ thường ? ?

   Dưới đây là câu trả lời. Kính mời qúy vị và các bạn xem you tube sau đây vừa được giải mã

 

  Cộng sản Bắc Việt tuyên bố đầu hàng (1973)

  The North Vietnamese Surrender.

 
  1.jpg

xem video tài liệu mật nầy để thấy VNCH bị bức tử:

Phần 1: Bản dịch tiếng Việt không có âm thanh,

Phần 2: Tiếng Anh có âm thanh.

http://www.youtube. com/watch? v=hwvXyzo7MjM

 

“Chúng tôi không chẳng tính đến chuyện tiêu diệt Hà Nội, và ngay cả chuyện thắng Hà Nội cũng không được chúng tôi tính đến.

Nếu có thể sống với một chính phủ cộng sản ở Trung Quốc, thì chúng tôi cũng có thể chấp nhận Chính Phủ cộng sản ở (*) Ðông Dương”

(Henry Kissinger)

Các tài liệu của ông cựu Cố Vấn Quốc Gia kiêm Ngoại Trưởng Mỹ Henry Kissinger vừa mới được bạch hóa .

http://images.vietnamsaigon.multiply.com/image/1/photos/36/1200x1200/49/KISSINGER-and-ChunLai-JUNE-221972-S.jpg?et=f3qJzfTe4Q3BtDITMDfhaQ&nmid=277973325

Henry Kissinger bắt tay với Thủ Tướng Chu Ân Lai

Nguyên văn lời của Henry Kissinger nói với Thủ Tướng Chu Ân Lai Trung cộng như sau:

“Chúng tôi không chẳng tính đến chuyện tiêu diệt Hà Nội, và ngay cả chuyện thắng Hà Nội cũng không được chúng tôi tính đến.

Nếu có thể sống với một chính phủ cộng sản ở Trung Quốc, thì chúng tôi cũng có thể chấp nhận Chính Phủ cộng sản ở (*) Ðông Dương”

(*) Ám chỉ là Việt Nam và Campuchia.

http://images.vietnamsaigon.multiply.com/image/1/photos/22/500x500/361/anigifSF.gif?et=RSAh3kf7PjUVCxbqOTqLMw&nmid=263295459 

http://images.vietnamsaigon.multiply.com/image/1/photos/22/1200x1200/358/President-Ford-right-escorted-by-DengXia.jpg?et=4hJx1xFGKK%2CijrURstJGxA&nmid=263295459

Ngày 1 tháng 12 1975 TT FORD và Kissinger đến Trung cộng để  tiếp tục thương thảo với Đặng tiểu Bình

Henry Kissinger cũng dự đoán :

Vì có 45,000 binh sĩ Mỹ chết bởi súng đạn của miền Bắc. nên theo lời ông "dự đoán" phải đợi cả chục năm sau ngày chiến tranh kết thúc, Washington và Hà Nội mới có thể thiết lập bang giao:

Việt cộng và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 12/7/1995.

Trao đổi Đại sứ đầu tiên vào tháng 7/1997.

  

 
Tháng 2 1976 NIXON bắt tay với những người bạn mới …
http://images.vietnamsaigon.multiply.com/image/1/photos/36/1200x1200/45/FEB1976RichardNixoninChinaShakingHa.jpg?et=bDYx%2C0uluKtMQZQ5hmx2eg&nmid=277973325
 
 
 

http://images.vietnamsaigon.multiply.com/image/1/photos/22/1200x1200/357/Le-Duc-Tho-as-they-converse-in-the-garden.jpg?et=CPeSjAR87p0J4CeAKWfXyg&nmid=263295459

Henry Kissinger (Đi Đêm) với Lê đức Thọ (Thông dịch viên đứng ở giữa)

(Hòa đàm Paris)

 

Cho thấy từ năm 1972, Hoa Kỳ đã âm thầm xác nhận chuyện chấp nhận để quân đội cộng sản Bắc Việt chiến thắng ,cưỡng chiếm Miền Nam;

Nếu Bắc Việt trao trả Tù binh Mỹ và đợi sau khi quân đội Mỹ rút khỏi miền Nam.

Ngày 22 tháng Sáu năm 1972, Ngoại Trưởng Kissinger của Mỹ đến Bắc Kinh gặp Thủ Tướng Chu Ân Lai của Trung cộng.

Trong buổi thảo luận, ông Kissinger nói rằng đòi hỏi mà phía miền Bắc đưa ra là Hoa Kỳ phải lật đổ chính phủ miền

 Nam do Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lãnh đạo là điều Washington không chấp nhận được.

Tuy nhiên, Ngoại Trưởng Mỹ Henry Kissinger cũng nói :

Nếu lịch sử xoay vần, chuyện cộng sản làm chủ toàn diện nước Việt Nam là điều Washington có thể chấp nhận được.

 
About the author
Leave Comment