Tài liệu tối mật của csVN


Ngày 10-05-2010, giờ 03:16

Một Vị Tướng trẻ Quân đội nhân dân VN công bố :

Tài liệu tối mật:

KÊU GỌI VIỆT NAM TRỞ VỂ VỚI TỔ QUỐC TRUNG HOA
Việt Nam 18.4.2010
Chim Hải Âu

" Trong tài liệu tối mật của Tổng cục Hoa Nam và Tổng cục II (TINH BAO QUAN DOI) Việt Nam đã tiết lộ âm mưu giữa hai cục Tình báo Trung Cộng và CSVN về mưu đồ thôn tính Việt Nam.

Theo lời phát biểu của Lương tư Lệnh trong cuộc liên hoan giữa hai Tổng cục, ta thấy được những vần đề mà chúng tôi tạm tóm lược như sau:

“ 1.- Tổng Cục Hoa Nam Kêu gọi Việt Nam,- được cho là một quận huyện cũ của Trung quốc – trở về với Tổ quốc Trung Hoa để Trung Hoa xuất vốn cho mà khai thác tài nguyên, cho nước được giàu mạnh, khi có thêm Việt Nam thì Trung quốc sẽ thêm vĩ đại, hơn là đi với cọp giấy Mỹ, Lương Tư Lệnh đoan quyết trước sau gì cũng tới giai đoạn VN phải trở về !

2.- Những mưu mô thâm độc của Trung Nam Hải chỉ dạy cho CSVN tiêu diệt tinh thần độc lâp, tự trị, tinh thần Dân tộc để tiêu diệt những thành phần CS chống Trung Cộng, thành phần trí thức, những thành phần đang vận động cho phong trào dân chủ., nhân quyền…

3.- Hồ Cẩm Đào hứa với Nông Đức Mạnh sẽ giúp những phương tiện như xe tăng, công an với vũ trang hiện đại để tiêu diệt tinh thần Việt Nam… như vụ Thiên An môn, để bảo vệ ngôi vị và tương lai cho con cháu họ, cứ hỏi Nông đồng chí (Nông Đức Mạnh) và Hồ đồng chí (Hồ Cẩm Đào) đã hứa hẹn với nhau những gì để bảo vệ ngôi vị cho nhau và cả tương lai của con cháu nữa thì mới rõ âm mưu!.

4.- Vấn đề còn lại là mô hình quản trị Việt nam: Tự trị hay một Tỉnh của Trung quốc.”

Có điều nên để ý là: Không kể Hiên Viên Hoàng đế là nòi Du mục từ Tây Bắc qua, tràn xuống Sông Hoàng Hà đánh bại Si Vưu,còn Tần Thuỷ Hoàng là nòi Tây Nhung của Tứ Di, cũng như Hán Vũ Đế khi lên ngôi tự xưng là Hán Man tức là Man Di cũng thuộc đại chủng Việt, đến thời nay Hồ Chí Minh thuộc nòi Kinh ?, cũng như Nông Đức Mạnh thuộc nòi Choang ( Tức Thái ) đều thuộc đại chủng Việt.

Trừ Hoàng Đế từ Tây Bắc đến Topa, Liêu, Kim, Nguyên, Thanh là Du mục, còn Tần thủy Hoàng, Hán Vủ Đế, qua đến Hồ Chí Minh đến Nông Đức Mạnh đều thuộc chủng Việt, nhưng là thứ chủng Việt đã bỏ văn hoá gốc Tổ để đi theo văn hoá Du mục bạo động gây tại hoạ ngàn đời cho Đông nam Á.

.Chúng ta không chống người Tàu, vì đa số người Tàu ( chừng 70% ) đề là anh em Việt tộc, lại nữa đã là con Người bất cứ ở đâu thì cũng ” Tứ hải giai huynh đệ “. Chúng ta cũng không tranh dành ngôi vị chính trị, miễn là ai có Đức trọng Tài cao thì chấp chánh mà mưu lợi ích cho toàn dân. Chúng ta chì chống Hung tàn và Cường Bạo, nguồn khổ đau của con Người. Chúng ta chỉ muốn phục hoạt lại nếp sống Chí Nhân và Đại Nghĩa để được sống yên vui vơi nhau.

A.- Trở về Nơi Chốn nào Đây ?

Muốn biết Nguồn gốc Việt Nam và Trung quốc từ đâu thì ta phải lần về thời khuyết sử.

Trước hết chúng ta phải hiểu rõ ba thực thể Việt Nho,Tàu về nhiều mặt: chủng tộc, Văn hoá, chính trị…

I.- Ba thực thể: Việt, Nho, Tàu
(Nguồn Đạo gốc Nước: Âm vang hai chữ Việt Nho: tr 7- 10. Kim Định)

1.- Việt

” Việt có nghĩa là siêu việt. Thông thường nói đến siêu việt người ta hiểu là bỏ khởi điểm để sang đáo điểm, nhưng với Việt tộc thì siêu lên vẫn giữ đáo điểm.

Thí dụ từ 2 lên 1 thì vẫn giữ 2 để hợp với 1 thành 3, tức là vượt mà vẫn có hai bên: cả chẵn cả lẻ, cả vuông cả tròn, cả Có cả Không, cả Hữu hình cả Vô thể. Dấu hiệu là hai vật biểu Tiên Rồng hay non nước. Tiên bay lượn trên núi cao, Rồng lặn dưới biển sâu.

Vì hai con số kỳ lạ mà văn hoá Việt có một vị trí hết sức đặc trung trong thiên hạ, đến nỗi nguồn gốc Nước cũng chính là nguồn gốc Đạo, vì Đạo cũng phải có cả trong lẫn ngoài, cả chim Thiên nga, cả Rồng dưới biển : Thiên nga là chim Hồng, Rồng nước là Bàn Cổ Hồng chỉ mẹ Tiên trên non, Bàn ( Quỳ ) chỉ cha Rồng dưới nước, nên quê hương cũng gọi là Non Nước, là núi sông, là sơn hải, rất hợp với tính thể vạn vật, vì bất cứ cái gì cũng đều có đối cực như vậy cả.

Điểm đặc biệt khác là Đạo, vì nó cũng hợp với khoa học cùng tột hiện nay là điện tử, phải có hai cực Âm Dương (tiêu tích). Nói theo khoa vi thể là điện tử (electron) xoay xung quanh nhân tử ( posito).

Nói kiểu Siêu hình là ” thái cực sinh lưỡng nghi “.

Nói kiểu Huyền sử là ” Âu Cơ tổ mẫu để cái bọc 100 trứng nở 100 con, 50 con theo Mẹ lên núi Nhân, 50 con theo cha xuống biển Trí, hay cha non Nhân, mẹ nước Trí.

Cặp số 5 vừa nhắc được ăn mùng ngày mồng 5 tháng 5, gọi là Tết Trùng Ngũ. Ngũ là số 5 , xưa viết như chữ nghệ ( ) , thành bởi nét phẩy và nét mác ( xem tự điển English – Chinese Mathews trang 1070 ), chữ Nghệ chính là Thập tự nhai ( ) viết chéo chỉ Tính thể con người kép bởi 2 + 3 = 5 (2 là số chẵn chỉ Đất, 3 là số lẻ chỉ Trời) và trở nên xương sống của Việt Đạo, vì thế được bồng trong tay Oa Hoàng Thái Mẫu, do đó số 5 được nhận làm quốc số, bởi đạo nước cũng chính là đạo người, cả hai số xung quanh số Ngũ: lấy đó là điểm “Chí Trung Hoà cực thịnh hồ Ngũ”.

Như vậy Việt cũng y như Nho, hay đúng hơn nói Việt hay Nho là một thực thể chỉ khác có tên gọi.

Nếu hỏi Việt Nho có tự lúc nào thì không thể nói đích xác, nếu nói từ văn hoá Hoà Bình tưởng không có gì bác bỏ được. Mà Hoà Bình sớm là 50 ngàn năm, muộn là 12 ngàn năm.

Nơi phát xuất sơ nguyên có thể là biển khơi như các diễn đề trong Trống Đồng gợi ý, kèm theo hai truyện nền tảng là Sách Ước, Gậy Thần, và truyện hiền triết Tanê lên thăm kho trời nhận được 2 hòn đá quyền lực và 3 thúng khôn đều xảy ra dưới biển cả. Đấy là giai đoạn sơ nguyên ấp trứng. ( Đây là Thái Nho có cơ cấu là 2–3 )

Giai đoạn hai có thể gọi là nở ra chim với Bàn Cổ, Oa Hoàng, Âu Cơ, Phục Hy…, mà trung tâm là 3 vùng chân vạc: Lưỡng Việt (Quảng Đông, Quảng Tây), Động Đình Hồ và núi Thái Sơn”.

2.- Nho

“Nho gồm Nhu lẫn Cương, cả trong lẫn ngoài, cả Trời lẫn Đất, ý nghĩa như chữ Việt, cho nên Nho được định nghĩa là người thông được cả đạo Trời, đạo Đất” Thông Thiên, Địa, Nhân viết Nho”

Xem đó thì Nho và Việt có ý nghĩa như nhau, đều chỉ đạo sống theo bản tính con người.

Danh từ Nho có lâu trước đời Khổng Tử, ta thấy ông khuyên môn đệ phải học làm quân tử Nho, mà không là tiểu nhân Nho.

Đấy là nói về danh từ, chứ về nội dung thì Nho có ngay tự đầu, tự Bàn Cổ lớn lên tới Trời, chân lún sâu vào lòng Đất. Đó là cách nói ý ” thông Thiên, Địa, Nhân viết Nho ”

Những đều này đã bị quên, nên người ta hiểu Nho là chữ Nho với Tứ Thư, Ngũ Kinh và Khổng Mạnh…

Điều đó không sai, nhưng chỉ là cái tuỳ phụ đến sau để trình bày cái tinh hoa của Nho đã có lâu trước là thông được cả Thiên lẫn Địa.

Các thuyết khác chỉ có được một bên hoặc Thiên hoặc Địa, còn Nho thì được cả hai.

Cho nên muốn nói tinh tuý của Nho thì phải nói đến cả hai bên, nói theo nay thì Nho chính là cái biết chu tri ( holistic knowledge ) mà con người đang tìm kiếm.

Đó là cái biết tròn đầy viên mãn gồm cả trong lẫn ngoài.

Khi róc hết cái tuỳ phụ đi rồi thì Nho với Việt y như nhau : cả hai đều thành bởi số 2, cả hai đều bao gồm cả vật chất lẫn tinh thần, cả hai đều gọi được là Minh Triết – là khoa dạy cho biết làm thế nào để đạt hạnh phúc an vui.

Nói tóm lại cái làm ra Nho không phải chữ Nho cũng không phải kinh sách Nho, mà con số 2, kèm theo số 3, 5.

Chính bộ số này làm cho Nho khác hẳn thiên hạ và trở thành Minh Triết dạy cách làm sao gây hạnh phúc cho mọi người.

Việt Đạo cũng thành bởi số 2, 3, 5 cho nên là một với Nho, nên ta có thể nói Việt tộc dựng nên Nho, muốn đúng hơn thì phải nói Nho chính là truyền Đạo Việt vậy.

Chính con số 5 do 2 + 3 hợp lại thành ra Ngũ hành, mà Ngũ hành là là bộ xương sống của Việt Đạo bao gồm những chân lý nền tảng chỉ đường dẫn đến hạnh phúc như ta sẽ trình bày trong những trang sau.

Cũng vì đặt tinh hoa Việt Nho mãi trên tầng Số Chế, nên Việt Nho bao gồm cà Mã Lai, Nam Dương, Đông Ấn Độ… theo luật ” nội hàm càng nhỏ, ngoại toả càng to ”

Nội hàm chỉ còn vài bộ số 2–3, nên bao thêm nhiều nước dù chưa học kinh sách Nho như các nước Lào, Mên, Thái, Mã, Nam Dương …

3.- Tàu

Nói đến Tàu thường được hiểu là một chủng tộc riêng biệt, khác với dân xung quanh, và chính Tàu đã sáng tạo ra Nho. Đó là những sai lầm cần được thải bỏ, vì chúng có hại cho con đường tiến hoá của chúng ta.

Có hai thứ Tàu : Một là nước Tàu chính thức trên giấy tờ, phần nhiều ở thành thị, khác với các nước xung quanh, và mới có tự thời Tần Hán.

Còn một Tàu khác thầm lặng, nhưng có ngay tự đầu cùng với Việt là một.

Đó là thứ Tàu cùng một chủng với các dân Đ&ocir
c;ng Á. Đó là thứ Tàu chưa bị bóp méo, chưa bị lôi ra khỏi quỷ đạo của Tổ tiên, thứ Tàu mà học giả Grenet gọi là nước Tàu thôn dã.

Nước Tàu này chiếm đến 90% (thuộc thành phần Sĩ Nông của Bách Việt). Tàu thành thị chỉ chừng 10%, ( Thuộc thành phần Công Thương ), về chủng tộc có khác chút ít, nhưng khác nhiều về đàng chính trị, mà chính trị là yếu tố quyết định việc đổ khuôn cho nếp sống, nếp suy tư cảm nghĩ hơn hết, nhưng lại bị áp đặt do những thế lực võ biền từ ngoài, thường từ phía Tây Bắc như Hiên Viên, như nhà Châu, rồi nhà Tần, nhà Đường, hoặc cũng có từ phía Đông Bắc như nhà Hán, nhà Thanh…

Đó toàn là những thế lực đã đem cất bá đạo vào Nho và phá vỡ nền thống nhất dân tộc, làm cho Tàu Việt vốn cùng dòng tộc, cùng văn hoá mà lại quay ra hận thù nhau. ”

Việt Nam 18.4.2010
Chim Hải Âu.

Hung Kiet

View Public Profile

Send a private message to Hung Kiet

Find all posts by Hung Kiet

  #2  

Hung Kiet

Thành Viên

 

Join Date: May 2010

Posts: 35

Thanks: 1

Thanked 2 Times in 2 Posts

Âm mưu khống chế hoàn toàn VN của Trung Quốc


Ngày 10-05-2010, giờ 03:27

Âm mưu khống chế hoàn toàn VN của Trung Quốc
Chim Hải Âu-Việt Nam

Kể từ sau sự kiện Trung Quốc chiếm đóng một phần Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988, trong những năm gần đây, vấn để hải đảo biên giới khiến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng một cách đáng lo ngại. Tuy quan hệ ngoại giao căng thẳng nhưng quan hệ giữa hai Đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng Cộng Sản Trung Quốc vẫn nồng ấm một cách lạ thường, Trung Quốc tiếp tục dành được nhiều dự án lớn, trọng điểm quốc gia, trong đó có dự án Bauxite Tây Nguyên, dự án xây dựng các nhà máy điện, xí nghiệp, cải tạo hệ thống cống thoát nước… Đặc biệt gần đây Trung Quốc còn hỗ trợ Việt Nam xây dựng Ký túc xá ở học viện chính trị & hành chính Hồ Chí Minh, Cung hữu nghị Việt Trung.
Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước khi ngư dân Việt Nam liên tục bị Hải Quân Trung Quốc sách nhiễu trên biển Đông, tàu Việt Nam thường xuyên bị “Tàu lạ” đâm chìm ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Các trang mạng, báo chí chính thống của Trung Quốc liên tục khiêu khích, kích động đòi chiến tranh với Việt Nam, Hải Quân Trung Quốc thường xuyên công khai vi phạm lãnh hải Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa đặc biệt Trung Quốc còn xúc tiến việc thăm dò khai thác dầu khí tại những vùng biển đang tranh chấp thì mối quan hệ nồng ấm giữa hai Đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng Cộng Sản Trung Quốc rõ ràng là không được bình thường.
Nếu nói rằng hai Đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc chỉ “bằng mặt mà không bằng lòng” thì thiếu thuyết phục vì một nước lớn như Trung Quốc chẳng có lý do gì để phải “nể mặt” một nước nhỏ như Việt Nam. Và một mối quan hệ hình thức bề ngoài thì không thể giúp cho Trung Quốc liên tiếp dành được nhiều dự án quan trọng như dự án Bauxite Tây Nguyên; nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam không bằng lòng với Đảng Cộng Sản Trung Quốc thì không thể nào họ lại không đề phòng sự xâm nhập của Trung Quốc vào một khu vực chiến lược quan trọng như Tây Nguyên, không đề phòng việc giao cho Trung Quốc thi công những công trình, những dự án lớn trên khắp nước Việt Nam. Rõ ràng là bất chấp sự bá quyền của Trung Quốc Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhượng bộ một cách thái quá, bất thường đến mức tỏ ra nhu nhược mất hết tinh thần độc lập của dân tộc.
Nhiều nhà khoa học và giới trí thức cũng như các cựu sĩ quan , và sĩ quan đã bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực nhưng chính quyền Đảng Cộng Sản đã làm ngơ và thậm chí ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ, to lớn và sâu đậm hơn. Từ đây có một câu hỏi lớn được đặt ra? Trung Quốc với tư tưởng bá quyền từ hàng ngàn năm nay muốn thôn tính Việt Nam và họ luôn coi Việt Nam là một phần lãnh thổ của họ đã bị tách ra điều này hầu như người dân Việt Nam nào cũng biết huống chi là tầng lớp lãnh đạo, vậy vì lý do gì mà những người lãnh đạo đã không ngăn cản ảnh hưởng của Trung Quốc mà thậm chí họ còn tiếp tay cho Trung Quốc? Phải chăng Trung Quốc đã khống chế được một bộ phận lãnh đạo trong chính quyền Việt Nam ? Và Trung Quốc đã khống chế được lĩnh vực nào của Việt Nam từ việc bành trướng ảnh hưởng của họ trong thời gian vừa qua?

Bài viết này tôi xin được viết với tất cả tấm lòng đối với quê hương đất nước, tôi viết vì lo ngại cho vận mệnh của dân tộc đang rơi vào cảnh lâm nguy. Tôi viết để kêu gọi mọi người dân Việt Nam cho dù theo chủ nghĩa nào, hay ở đất nước nào đi nữa cũng phải quan tâm đến vận mệnh của dân tộc vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của chúng ta và con cháu chúng ta. Có lẽ những nhận định trong bài viết của tôi không hoàn toàn chính xác vì những quan điểm chủ quan của tôi nhưng tôi nghĩ nó sẽ không trở nên dư thừa khi những cảnh báo về một cuộc chiến tranh ra giữa Việt Nam và Trung Quốc không thể nào không xẩy trong tương lai, chỉ có điều chưa ai rõ nó sẽ diễn ra như thế nào mà thôi!
Trở lại vấn đề Trung Quốc đã khống chế Việt Nam, vậy Trung Quốc đã khống chế được lĩnh vực gì của Việt Nam và nếu xẩy ra chiến tranh thì việc khống chế lĩnh vực đó giúp ích gì cho Trung Quốc?

1) Lĩnh vực tư tưởng văn hóa:
Sự xâm lấn của các văn hóa phẩm Trung Quốc như phim truyện, điện ảnh đã từ lâu luôn trở thành vấn đề bức xúc của dư luận dẫn đến tình trạng người Việt Nam giỏi sử Trung Quốc hơn sử Việt Nam, người Việt Nam thần tượng các anh hùng vua chúa Trung Quốc hơn cả các anh hung vua chúa Việt Nam. Những điều đó không tai hại hằng việc học sinh thanh niên Việt Nam tập trung chơi game Online Trung Quốc như một trào lưu, đến nỗi nhà nhà chơi game, người người chơi game; điều này thật sự hết sức tai hại khi tuổi trẻ Việt Nam bị game Trung Quốc đầu độc mà bỏ bê trách nhiệm học tập, trách nhiệm quan tâm đến xã hội, đất nước. Thậm chí một số công ty game như VinaGame có các nhà đầu tư Tru
ng Quốc đứng đằng sau còn cấm dung những từ “Hoàng Sa hay Trường Sa” trong các game và mạng xã hội của họ.
Báo chí thì hoàn toàn bị khống chế khi viết về Trung Quốc, điển hình là cuộc chiến tranh biên giới 1979 báo chí Việt Nam hầu như hoàn toàn im lặng trong khi báo chí Trung quốc vẫn kỷ niệm cuộc chiến 1979 dưới nhiều hình thức, điều lạ đời ở đây là một đất nước có hàng chục ngàn người đã hi sinh để bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc lại không hề được tưởng nhớ đến trong khi một đất nước hi sinh hàng chục ngàn người để đi “dạy cho dân tộc khác một bài học” thì lại được tưởng nhớ như những anh hùng? Vậy công lý hóa ra thuộc về Trung Quốc chăng nên Việt Nam phải im lặng như vậy? Ngoài vấn đề Hoàng Sa Trường Sa thì những nội dung khác về Trung Quốc đều rất nhạy cảm trên báo chí Việt Nam, có nhiều nhà thơ nhà văn viết về Ải Nam Quan, tinh thần yêu nước khi xuất bản đều bị xóa đi hoặc bị đình bản như Báo Du lịch với lý do “gây tổn hại đến quan hệ ngoại giao” với Trung Quốc? Trong khi báo chí Trung Quốc chẳng bao giờ sợ gây “tổn hại quan hệ ngoại giao” với Việt Nam . Điều đáng báo động là thậm chí báo chí Việt Nam lại tỏ ra ủng hộ quan điểm của Trung Quốc như trường hợp của ông Đào Duy Quát, tổng biên tập báo điện tử ĐCSVN cho đăng tin Trung Quốc tập trận “trên biển của Trung Quốc”, nhiều tờ báo không cho rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam một cách “vô ý” kỳ lạ.

2.Về lĩnh vực quốc phòng tình báo:

Mối quan hệ giữa giữa hai Đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Quốc là một tập hợp một chuỗi gồm những câu chuyện hết sức bí ẩn bất thường. Một bí ẩn rất lớn được đặt ra trong ngành quốc phòng tình báo đến nay vẫn chưa có câu trả lời.tích cực mua sắm các phương tiện quốc phòng tối tân như tàu ngầm, máy bay để đối phó với sự tăng cường lực lượng hải quân của Trung Quốc trên biển đông điều đó tạo ra cảm giác cho nhân dân Việt Nam rằng lĩnh vực quốc phòng của Việt Nam luôn vững mạnh và luôn được đầu tư tăng cường. Nhưng hầu hết ít ai chú ý rằng cho dù quân đội của ta có hiện đại hay có mạnh đến đâu nếu bị gián điệp của Trung Quốc kiểm soát thì chúng ta sẽ thua thảm hại trước khi cuộc chiến xẩy ra. Ví dụ như nếu Trung Quốc biết được vị trí các trạm rada đi động của ta, nơi cất giấu máy bay, tên lửa chủ lực hay đơn giản hơn là cách hoạt động và thông số kỹ thuật của các vũ khí hiện đại thì họ sẽ có cách để tiêu hủy hay chế ngự khả năng quốc phòng của nước ta. Vì vậy việc phát hiện và truy tìm gián điệp của địch là một công việc cực kỳ quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng nếu không làm tốt được vấn đề này thì không thể nào nói rằng quốc phòng ta đã vững mạnh, nhất là khi nước ta có sự hiện điện đông đảo một bộ phận người Việt gốc Hoa nữa. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua kể từ sau hai nước Việt Nam Trung Hoa bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1991 đến nay chưa hề có trường hợp nào Việt Nam phát hiện được gián điệp tình báo của Trung Quốc. Trong khi các nước Châu Âu, Mỹ chỉ trong chục năm trở lại đây họ đã phát hiện ra hàng trăm hàng ngàn gián điệp Trung Quốc còn Việt Nam một nước sát biên giới với Trung Quốc luôn nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc lại không tìm ra được 1 tên gián điệp nào trong 20 năm? Đó có phải là một điều kỳ lạ hay không?
Và không biết ĐCS Việt Nam có nhận thức được rằng bọn “phản động” cùng lắm chỉ đòi đa đảng, đòi chính quyền Tự Do-Dân chủ – Dân Quyền cho gần 90 triệu đồng bào
còn Trung Quốc sẽ đòi cả nước Việt Nam, và bọn “phản động” đòi là một chuyện còn Đảng có chấp nhận hay không lại là chuyện khác nhất là khi ĐCS luôn tự tin rằng họ được sự ủng hộ và tin yêu của phần lớn người dân thì việc “chống phản động” và “diễn biến hòa bình” đâu có cấp thiết bằng chống ngoại xâm? Nhưng tại sao trong thời gian qua chiến công của ngành tình báo chỉ tập trung vào chống “phản động” chứ không hề có bất kỳ vụ nào “chống ngoại xâm”? Trong khi tôi biết được hiện tại ở Việt Nam có một vài tổ chức người Việt gốc Hoa, họ có hai quốc tịch cùng một lúc trong đó một quốc tịch Việt Nam một quốc Tịch Trung Quốc hay Hồng Kông, nhiệm vụ của họ là đi khắp nơi thu thập tất cả các thông tin trên báo chí và những gì diễn ra trong xã hội đến cả những chuyện tâm linh của Việt Nam làm báo cáo gửi về cho tổ chức họ. Chuyện này là có thật 100% tuy nhiên vì lý do an ninh của cá nhân tôi nên tôi rất tiếc không thể nói rõ hơn về tổ chức này vì có thể họ sẽ nhận ra tôi là ai. Điều này làm tôi thực sự lo ngại về tình hình gián điệp Trung Quốc tại Việt Nam .

3) về lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế:
Hàng hóa Trung Quốc xuất hiện dầy đặc ở thị trường Việt Nam làm nhiều doanh nghiệp Việt Nam bị sụp đổ. Sản phẩm Trung Quốc thì vô cùng độc hại nhưng vẫn cứ vô tư xuất sang Việt Nam dưới sự bất lực của các cơ quan chức năng. Quan trọng hơn nữa là Trung Quốc trúng thầu hầu hết các dự
án lớn xây dựng các nhà máy, xí nghiệp, đường xá, hệ thống thoát nước, viễn thông, nhà máy điện, sân vận động, khu chung cư, các khu mỏ, quặng…Ngoài vấn đề chất lượng của các công trình Trung Quốc là vấn đề không cần phải bàn cãi thì ít ai nghĩ đến những âm mưu thâm độc của Trung Quốc trong các công trình mà họ thực hiện. Trong quá khứ Trung Quốc đã từng lợi dụng việc xây dựng nhà máy, xí nghiệp, đường xá để đưa tình báo vào nước ta do thám địa hình nước ta, chiếm lấy đất của chúng ta. Những bài học đó vẫn còn rất mới trong cuộc chiến 1979 vậy mà Đảng Cộng Sản Việt Nam lại để Trung Quốc khai thác Bauxite ở Tây Nguyên bất chấp sự phản đối gây gắt của dư luận.
Có một sự trùng hợp khá kỳ lạ lạ sau khi cho TQ khai thác Bauxite ở Tây Nguyên ĐCSVN lại nhanh chóng thông qua việc xây dựng các nhà máy điện Hạt Nhân với kinh phí rất lớn mặc dù vẫn chưa được sự đồng tình của dư luận, điều này đặt ra một giả thuyết khai thác Bauxite ở Tây Nguyên chỉ là phụ chứ mục đích chính của dự án là khai thác quặn phóng xạ? Việc Tây Nguyên có tìm ẩn những mỏ Phóng xạ là điều rất có cơ sở vì không phải vô tình mà Pháp lại đặt Lò Phản Ứng Hạt nhân duy nhất của Việt Nam ở Đà Lạt mà không đặt ở những nơi khác. Vừa qua Tiến Sĩ Mai Thanh Tuyết cũng có đề cập đến vấn đề này trong bài “Quặng Bauxite hay quặng phóng xạ?” và trong bài cũng đề cập đến việc công ty NWT Uranium Corp. ở Toronto Canada đồng ý chia sẻ việc triển khai và khai thác quặng mỏ Uranium ở Việt Nam đồng thời vào ngày 06/08/2009 chính ông Trần Xuân Hương Bộ Trưởng Bộ Môi Trường và Tài Nguyên đã chính thức thừa nhận Việt Nam sẽ thăm dò và khai thác quặng mỏ Phóng Xạ ở Nông Sơn và ông có nhắc đến cả Lâm Đồng trong tương lai. Như vậy phải chăng Đảng Cộng Sản Việt Nam đang ầm thầm bán rẻ một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và có giá trị về mặt quân sự là quặng phóng xạ Uranium cho Trung Quốc để đổi lại Trung Quốc sẽ cung cấp nguyên liệu cho các lò phản ứng Hạt Nhân của Việt Nam trong tương lai? Liệu âm mưu này có dừng lại ở đó hay nó còn ẩn khúc nào khác nữa?
Phải nói là giả thuyết này là rất có cơ sở vì không thể trùng hợp đến mức Đảng Cộng Sản Việt Nam thông qua việc xây dựng các nhà máy điện nguyên tử ngay sau khi đã sắp đặt yên ổn các dự án bauxite ở Tây Nguyên mà tại sao không thông qua trước hoặc đợi một thời gian sau mới đặt vấn đề xây dựng các nhà máy điện nguyên tử. Phải chăng đây mới chính là “chủ trương lớn của Đảng” mà Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu trên báo chí để nhân dân không thể bàn cãi và không thể giám sát các dự án đang diễn ra?
Sự khống chế về kinh tế còn thể hiện ở việc rất nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam, góp phần với các công ty đại gia của người Hoa trong giới làm ăn người ta thường bàn tán về rất nhiều “đại gia lạ” có vốn rất mạnh họ có thể huy động vài trăm đến vài ngàn tỷ ngay khi cần đến! Đặc biệt nguồn gốc của các “đại gia lạ” này không rõ ràng chỉ biết rằng đứng đằng sau họ là các công ty ở Đài Loan và Trung Quốc. Nếu cùng hợp sức lại họ có thể tạo nên những đợt biến động giá cả ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Việt Nam, nhưng qua những đợt biến động giá cả vừa qua chỉ nghe báo chí nhắc đến “nhà đầu cơ” mà các cơ quan chức năng tuyệt nhiên không thể tìm ra bất cứ “nhà đầu cơ” nào âu cũng là điều khó hiểu?

4) Về lĩnh vực chính trị tôn giáo:
Về lĩnh vực chính trị và tôn giáo ĐCS Trung Quốc đã thành công khi gây áp lực lên ĐCS Việt Nam trục xuất các Tăng Ni Làng Mai tại Bát Nhã vì Thiền Sư Nhất Hạnh đã công khai ủng hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma trong một cuộc phỏng vấn. . Năm 2005 Thiền Sư Nhất Hạnh đã về Việt Nam lập trai đàn cầu siêu điều đó chứng tỏ chính quyền Việt Nam không coi Tổ chức Làng Mai của Thiền Sư là một tổ chức chống đối, vì thế việc trấn áp các Tăng Ni Làng Mai ở Bát Nhã rõ ràng chỉ có một lý do duy nhất là cách mà Hà Nội làm vui lòng Bắc Kinh chứ không thể vô duyên vô cớ ĐCS Việt Nam lại dính vào chuyện đàn áp tôn giáo đối với vài trăm Tăng Ni chẳng làm gì bất lợi với họ cho thêm chuyện rắc rối.
Thời gian gần đây không có nhiều bằng chứng về áp lực của Trung Quốc trong quan hệ đối ngoại với Việt Nam, tuy nhiên nếu đọc lại hồi ký của Thứ Trưởng Ngoại Giao Trần Quang Cơ chúng ta thấy rằng quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước khác nhất là Mỹ luôn chịu áp lực rất lớn từ Trung Quốc nhất là trong quá khứ khi Việt Nam đáng lẽ có thể gia nhập WTO trước Trung Quốc lại phải đợi Trung Quốc gia nhập WTO xong Việt Nam mới có thể tham gia đã khiến Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi trong quá trình đàm phán gia nhập WTO với Trung Quốc. Dĩ nhiên là hiện nay Trung Quốc vẫn tiếp tục áp lực Việt Nam chỉ có điều chưa có người nào kể lại cho chúng ta nghe n&ec
irc;n chúng ta không biết nhưng không phải vì thế mà chúng ta không nhận ra những dấu hiệu bất thường, và vấn đề này chúng ta sẽ đề cập đến vào một bài viết khác.

5) Về lĩnh vực tổ chức nhân sự trong chính quyền:
Nếu chúng ta tinh tường một chút chúng ta sẽ thấy rằng bất kỳ Đại Hội Đảng lần nào Trung Quốc cũng cử cán bộ cao cấp sang Việt Nam tham dự hội nghị, thậm chí họ còn cử đại diện sang trước khi đại hội diễn ra. Nhiều tài liệu cho chúng ta biết rằng Trung Quốc bày tỏ quan điểm công khai ủng hộ hay bất ủng hộ đối với một nhân vật nào đó vào cách chức vụ cao cấp trong chính phủ của ta khi họ tham gia hội nghị và dĩ nhiên sự ủng hộ của Trung Quốc rất có trọng lượng. Trong Hồi Ký ngoại giao của Thứ trưởng Trần Quan Cơ đã chứng minh Trung Quốc nhiều lần can thiệp vào việc xắp xếp nhân sự của chúng ta và gây áp lực đòi ĐCS phải sắp xếp những nhân vật thân Trung Quốc.
Và chúng ta biết rằng Trung Quốc không vô duyên vô cớ ủng hộ một ai đó nếu người đó không đem lại lợi ích cho Trung Quốc và các lãnh đạo của ta muốn tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc không thể nào không làm đẹp lòng Trung Quốc điều đó đã dẫn đến những hậu quả hết sức tai hại cho Việt Nam khi ký kết những hiệp định, những dự án hết sức bất bình đẳng và gây hậu quả nghiêm trọng về lâu dài cho đất nước như dự án bauxite Tây Nguyên, hiệp định gia nhập WTO của Việt Nam được ký giữa Việt Nam và Trung Quốc…
Vậy hiện nay với cách tổ chức và sắp đặt nhân sự lãnh đạo chỉ dựa vào uy tín trong Đảng, sự ủng hộ của Trung Quốc và sức mạnh bè phái của nhân vật đó thì liệu đã có bao nhiêu tên gián điệp Trung Quốc đứng trong hàng ngũ lạnh đạo của chính phủ Việt Nam ? Và liệu có bao nhiêu lãnh đạo đã vô tình tiếp tay làm lợi cho Trung Quốc mà bán rẻ lợi ích dân tộc để đổi lấy quyền lực cho bản thân mình?

6) Về vấn đề biên giới lãnh thổ:
Về biên giới lãnh thổ Trung Quốc đã thành công và được rất nhiều lợi thế khi ký kết hiệp định biên giới với Việt Nam . Đến tận ngày nay bất chấp áp lực của dư luận yêu cầu Đảng Cộng Sản phải công khai bản đồ phân mốc cắm giới với Trung Quốc, nhưng bản đồ cắm mốc phân giới vẫn được giấu kín làm nhiều người bày tỏ mối nghi ngờ Việt Nam bị mất rất nhiều đất vào tay Trung Quốc như mất một phần Thác Bản Giốc, Ải Nam Quan, Bãi Tục Lãm…
Việc ký kết hiệp định biên giới với Trung Quốc mà không công bố bản đồ phân giới cắm mốc là việc làm không minh bạch rõ ràng và mờ ám, huống chi bản đồ phân giới cắm mốc phân giới các quốc gia đều công khai thì lý gì ĐCS Việt Nam lại phải giấu đi? Phải chăng giống như lời nói của ông Lê Công Phụng Việt Nam chúng ta “được” thêm nhiều đất của Trung Quốc nên không dám công bố chăng?
Về thác Bản Giốc ông Lê Công Phụng từng nói toàn bộ thác phụ thuộc Việt Nam ta ngoài ra chúng ta còn lấy “được” phân nửa thác chính và cho đó là một thành công trong đàm phán thì rõ ràng ông đang đùa với mọi người rồi còn gì, chẳng lẽ Trung Quốc tốt bụng đến nỗi nhường phân nửa cái Thác Bản Giốc đẹp như vậy cho Việt Nam trong khi Việt Nam đã có toàn bộ thác phụ?

7) Và cuối cùng, viễn tưởng một cuộc chiến tranh với Trung Quốc trong tương lai:
Như tôi đã đề cập ở trên Trung Quốc đã và đang âm mưu khống chế hoàn toàn Việt Nam trong tương lai và việc Trung Quốc đang gia tăng sức ảnh hưởng đã chứng minh điều đó, đây đã là một vấn đề rất rõ ràng. Nhưng nếu chúng ta cho rằng mục đích chính của Trung Quốc là xâm lược Việt Nam thì điều đó chưa hẳn đã chính xác hoặc chưa chính xác vào thời điểm hiện tại hay chưa chính xác về cách thức diễn ra cuộc xâm lược ấy.
Chúng ta biết rằng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có một lịch sử không được tốt đẹp cho lắm khi nhân dân Việt Nam luôn phải đấu tranh chống lại quân xâm lược phương Bắc, còn Trung Quốc đã nhiều lần thảm bại tại Việt Nam và đến tận bây giờ họ vẫn chưa chiếm được một nước Việt Nam nhỏ bé. Nói không chiếm được cũng không chính xác, Trung Quốc từng đã chiếm được Việt Nam nhưng họ không giữ được Việt Nam, và có lẽ sau cuộc chiến tranh biên giới 1979 người Trung Quốc đã học được một bài học rằng việc trực tiếp đem quân đánh chiếm Việt Nam không phải là một cách làm khôn ngoan và sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Huống chi thời đại bây giờ đã khác, thế giới sẽ không ngồi yên nhìn Trung Quốc “dương oai diễu võ”, thay vì phải tốn công sức đánh chiếm Việt Nam cho dù có chiếm được cũng chưa chắc giữ được đất Việt Nam lại bị áp lực quốc tế nên Trung Quốc sẽ tìm cách kiểm soát Việt Nam biến Việt Nam trở thành một nước chư hầu, một sân sau của Trung Quốc và đó là cách xâm lược Việt Nam hiệu quả nhất trong thời điểm hiện tại mà không phải tốn nhiều công sức.
Mao Trạch Đông từng nói chấp nhận hi sinh phân nửa dân số Trung Quốc để chiếm lấy cả thế giới và Trung Quốc với tư tưởng Hán quyền hàng ngàn năm nay, khi họ luôn xem mình là trung t&aci
rc;m của thế giới và luôn muốn đứng trên đầu tất cả các nước khác thì lời nói của Mao Trạch Đông rất có thể trở thành sự thật trong tương lai không xa khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc còn cầm quyền. Chúng ta nên nhớ rằng liên quân phát xít chỉ có Đức – Ý – Nhật, dân số của cả 3 nước trước khi xẩy ra Thế Chiến thứ 2 cũng chỉ cỡ một trăm triệu người mà Liên Minh Phát Xít đã tạo nên một cuộc chiến tranh tàn khốc nhất lịch sử thế giới thì Trung Quốc hiện tại với hơn một 1,2 tỷ dân, nếu đem phân nửa 600 triệu dân Trung Quốc ra đánh chiếm thế giới thì Liên Minh Phát Xít trong thế chiến thứ 2 chẳng đáng là gì cả.
Như vậy cho dù Trung Quốc có muốn thôn tính thế giới hay không thì trước khi chiếm được thế giới Trung Quốc vẫn cần có đồng minh, việc Trung Quốc ngày càng tạo ảnh hưởng và đứng đằng sao những nước độc tài ở Châu Phi, Miến Điện, Bắc Hàn và tạo mối quan hệ chặt chẽ với các nước XHCN như Venezuela đã cho thấy Trung Quốc đang tập trung xây dựng một lực lượng chư hầu, đồng minh khắp thế giới. Qua đó ta thấy rằng Trung Quốc có tham vọng rất lớn trong việc bành trướng sự ảnh hưởng của họ ra khắp thế giới. Dĩ nhiên Trung Quốc cũng muốn Việt Nam trở thành một chư hầu của Trung Quốc tương tự như Bắc Hàn, Miến Điện… nhưng phải nói Việt Nam luôn là nước phức tạp nhất và khó khăn nhất trên bàn cờ chiến lược của Trung Quốc, cái khó khăn lớn nhất ở đây chính là “chủ nghĩa dân tộc” mà Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ lo ngại với chính quyền Việt Nam.
Trung Quốc sẽ không xâm lược Việt Nam bằng một cuộc chiến tranh quy mô nhưng sẽ xâm lược Việt Nam bằng một cuộc chiến tranh phá hoại dựa đã chuẩn bị từ trước và sau cuộc chiến tranh đó Trung Quốc sẽ khống chế hoàn toàn Việt Nam để Việt Nam ngoan ngoãn trở thành một chư hầu của Trung Quốc. Trường Sa hiện tại chỉ là con bài của Trung Quốc dung để đối phó với Việt Nam , khiến Việt Nam tập trung vào Trường Sa mà lơ là sự quan tâm trên đất liền, nếu khống chế được Việt Nam thì việc chiếm được Trường Sa đâu có cần thiết nữa.
Vậy việc khống chế các lĩnh vực kinh tế xã hội chính chị ở Việt Nam sẽ giúp gì cho một cuộc “xâm lược kiểu mới” của Trung Quốc và sau cuộc xâm lược Trung Quốc sẽ điều kiển Việt Nam như thế nào? Chúng ta đừng quên rằng người Việt Nam mặc dù rất yêu nước nhưng những người như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắt cũng từng là người Việt Nam, thời Pháp cũng có nhiều người Việt Nam làm Việt Gian cho Pháp và Trung Quốc sẽ dùng những người như Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắt hay nói gọn là bọn Việt Gian mà chúng đã đào tạo được để điều kiển Việt Nam và cuộc chiến tranh phá hoại Việt Nam ngoài mục đích đưa Việt Nam trở lại thời kỳ nghèo nàn lạc hậu còn là cách Trung Quốc đưa những tên Việt Gian lên cầm quyền.
Cuộc chiến tranh ban đầu sẽ được bắt đầu bằng việc Trung Quốc đánh vào nội bộ Việt Nam, Trung Quốc sẽ kích động các lực lượng chính quyền thân Trung Quốc đàn áp các tôn giáo, kích động chia rẽ tôn giáo gây rối loạn tình hình xã hội Việt Nam. (Trung Quốc sẽ không bao giờ kích động lật đổ chế độ Việt Nam).Tiếp theo sau Trung Quốc sẽ dung các “đại gia lạ” của mình tạo nên những cơn sốt về giá cả, tiền tệ nhằm đánh sập nền kinh tế Việt Nam tạo ra khủng hoảng bất ổn trong xã hội, rồi chính lúc này Trung Quốc sẽ tìm lý do gây chiến với Việt Nam có thể là đánh chiếm Trường Sa, lợi dụng sự phản khán của Việt Nam để có cớ gây chiến
tranh.thống cống ngầm, ống thoát nước, các nhà máy xí nghiệp đã có nắm được toàn bộ các cơ sở hạ tầng ở các thành phố lớn của Việt Nam như Sài Gòn và Hà Nội. Hàng trăm hàng ngàn quân đội của Trung Quốc giả dạng công nhân sẽ biến những ống cống thoát nước thành những trái bom khổng lồ lòng các thành phố tương tự như những vụ nổ ở Guadalajara Mexico vào năm 1992 gây thiệt hại khủng khiếp chocác thành phố lớn. Ngoài ra quân đội Trung Quốc còn đặt bom phá hoại cách cơ quan xí nghiệp, các nhà máy điện, phá hoại hệ thống viễn thông, cáp ngầm… do Trung Quốc xây dựng (có thể ngay trong quá trình xây dựng họ đã đặt bom ở đâu đó chỉ chờ ngày kích hoạt) khiến toàn bộ Việt Nam bị cắt điện bị mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Cũng có trường hợp trong quá trình xây dựng Trung Quốc đã để lại những thiết bị định vị cho tên lửa để tên lửa của Trung Quốc có thể rơi chính xác vào những vị trí mà Trung Quốc mong muốn khi tấn công Việt Nam gây thiệt hại lớn nhất cho Việt Nam ta.
Dựa vào lực lượng tình báo và gián điệp mấy chục năm hoạt động thuận lợi tại Việt Nam Trung Quốc có thể dễ dàng thủ tiêu hệ thống phòng thủ của Việt Nam, dùng máy bay , Hoả tiễn (tên lửa )tiêu diệt các sân bay, trạm rada, các khu vực chứa bom, Hỏa tiễn, thiết bị quân sự chiến lược khiến Việt Nam không thể chống trả. Như vậy chỉ trong một ngày cách lãnh đạo Trung Quốc chỉ ngồi một chỗ nhấn nút điều kiển các Hoả tiễn , máy bay và gọi điện thoại để chỉ huy một cuộc chiến tranh phá h
oại Việt Nam mà không phải mất một binh một tướng nào trong khi vẫn đem lại những hậu quả hết sức nặng nề cho Việt Nam. Sau đó hàng ngàn quân đội Trung Quốc giả danh các công nhân khai thác Bauxite sẽ kích động đồng bào thiểu số vốn có mâu thuẩn với chính quyền trong quá khứ, hậu thuẫn vũ khí cho họ thông qua cao nguyên bên Lào giáp ranh cao nguyên với Việt Nam đã được Trung Quốc thuê trong 50 năm để chiếm lấy Tây Nguyên thành lập một nhà nước khác ngay trong lãnh thổ Việt Nam, chiếm được Tây Nguyên thì Trung Quốc có thể tách đôi nước Việt Nam ta ra làm hai.

Hoàn cảnh bây giờ Việt Nam đã mất khả năng tự vệ do nội bộ rối loạn và những thiệt hại nặng nề sau sự phá hoại của Trung Quốc buộc phải đầu hàng nhượng bộ Trung Quốc để đổi lại Trung Quốc sẽ không đem quân qua đánh Việt Nam, các lãnh đạo không thuận theo Trung Quốc buộc phải từ chức, những gián điệp Việt Gian của Trung Quốc được đưa lên để bảo đảm “hòa bình” cho Việt Nam và Việt Nam buộc phải chịu nhiều thiệt thòi để được hưởng hòa bình với Trung Quốc. Dĩ nhiên thế giới sẽ chỉ trích mạnh Trung Quốc nhưng Trung Quốc đã khá quen với việc “chỉ trích” rồi, cuộc chiến tranh sẽ được giải thích theo nhiều cách, chẳn hạn như cuộc chiến tranh 1979 và sau này sẽ không có người Việt Nam nào được nhắc lại vì “quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng và nhân dân hai nước”. Cũng không loại trừ Trung Quốc sẽ thiết lập một chiến quyền tương tự như Miến Điện hay Bắc Hàn ở Việt Nam để ngu hóa dân Việt Nam cho bọn Việt Gian dễ cai trị và Trung Quốc đã hoàn toàn khống chế được Việt Nam là đều không còn gì phải nghi ngờ.

Lời Kết

Sự phân tích của tôi trong bài viết này nhất là việc suy đoán những âm mưu của Trung Quốc cũng như viễn tưởng một cuộc chiến tranh phá hoại của Trung Quốc trong tương lai rõ ràng là không đủ cơ sở, nhưng tương lai không thể biết trước được nhất là đối với Trung Quốc thì không có chuyện gì là không thể xẩy ra, do đó có thể mười điều tôi viết chỉ có một điều đúng thì ít ra nó cũng đóng góp phần nào cho những tiếng nói tâm huyết đang hết sức lo lắng cho vận mệnh của dân tộc trong tương lai khi Trung Quốc ngày càng thể hiện rõ tư tưởng bá quyền của họ.
Vấn đề quan trọng bây giờ là Quân đội chúng ta phải làm sao tìm ra trong hàng ngũ lãnh đạo quân đội, vạch trần ai là Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắt để đề phòng và ủng hộ đúng người đúng việc. Chúng ta phải thuyết phục Quân đội Việt Nam rằng “chống ngoại xâm” quan trọng hơn hẳn “chống phản động” và “chống diễn biến hòa bình” và kêu gọi các Sĩ quan phải đặt lợi ích của Tổ quốc-Dân tộc lên trên lợi ích của Đảng , nhat la trong quan hệ với Trung Quốc để tránh thiệt thòi và những hậu quả về sau.
Sau cùng là cần phải có một cuộc kiểm tra và đánh giá chi tiết sự ảnh hưởng của Trung Quốc ở Việt Nam, kiểm tra lại những công trình quan trọng như các nhà máy điện, xí nghiệp, các hệ thống thoát nước viễn thông do các nhà thầu Trung Quốc thi công có gì mờ ám không, ngưng ngay trái bom Bauxite đang được cài đặt trên Tây Nguyên chỉ còn chờ ngày kích hoạt.
Vì đất nước vì tương lai của chúng ta đã đến lúc mọi người quan tâm một cách thiết thực hơn! , và phải ra tay hành động trước khi quá muộn ./.

Chim Hải Âu-Việt Nam

 

Hung Kiet

View Public Profile

Send a private message to Hung Kiet

Find all posts by Hung Kiet

  #3  

Trần Đình Chương 

Bạn đọc

 

Posts: n/a

TẠI SAO KHÔNG ĐÁNH GIẶC CỨU NGƯ DÂN


Ngày 10-05-2010, giờ 07:26

TẠI SAO BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG VIỆT CỘNG ĐI THĂM TRUNG CỘNG ?

Hỏi : Xin các ông già trong nhóm sĩ phu hãi ngoại cho biết tại sao trong khi Trung cọng đang xăm lăng Hoàng Sa và Trưòng Sa cuả Việt Nam thì nhà cầm quyền Việt Nam lại không lo quốc phòng giữ đảo mà lại gởi đám bô trưởng quốc phòng Phùng quang Thanh và tùy tùng quốc phòng đi thăm hữu nghị Trung cọng trong tuần vừa qua. Như vậy gọi nhà cầm quyền Việt cọng hiện nay là gì ?

Đáp : Đồ ngu

Hỏi : Hình như bên cạnh cái ngu còn có gì nữa ?

Đáp : Đồ hèn

Hỏi : Tại sao nói nhà cầm quyền Việt cọng hiện nay chỉ có là đồ ngu và đồ hèn không thôi. Ngoài ra còn gì khác bên trong xa hơn ngu và hèn ?

Đáp : Phùng Quang Thanh làm bộ trưởng quốc phòng do Trung cọng dựng lên thì còn quốc phòng gì nữa cho Việt Nam .

Hỏi : Phùng quang Thanh qua Tàu để làm gì ?

Đáp : Để ăn nhậu và lạy Trung cọng

Hỏi : Trong phép giữ nước khi bị xâm lăng hãi đảo thì các nước dân chủ ở Đông nam Á thường làm gì ?

Đáp : Áp dụng chiến thuật vừa đánh vừa đàm với Trung cọng. Bộ ngoại giao thì đàm phán còn Bộ quốc phòng các nước Đông Nam Á thì lo chuyện quốc phòng điều binh khiển tướng sắm sữa khí giới đêm ngày răng đe đối diện quân xâm lược

Hỏi : Nếu khả năng quốc phòng yếu hơn Trung cọng thì các nước Đông Nam Á họ làm gì nữa ?

Đáp : Họ nhờ thế hậu thuẩn cuả đồng bào và sinh viên biểu tình phản đối làm áp lực trước tòa đại sứ cuả Trung cọng . Đồng thời họ nghiên cứu tổ chức lối đánh du kích gây tiếng vang thì Trung cọng trước sau cũng phải biết sợ dư luận mà dừng tay.

Hỏi : Tại sao tại Việt Nam biểu tình chống Trung cọng xâm chiếm Hoàng sa Trường Sa của Việt Nam thì bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt bỏ tù ?

Đáp : Vì nhà cầm quyền Việt Nam là loại bán nước loại ở đợ là đệ tử cuả Trung cọng và do Trung cọng dựng lên . Do vậy nhà cầm quyền Việt Nam phải làm tay sai cho Trung cọng .

Hỏi : Có nưóc nào đưa bộ trướng quốc phòng đi lạy Trung cọng như Việt Nam không ?

Đáp : Chỉ có nhà cầm quyền Việt Nam ác với dân hèn với Tàu nên mới ngu ngốc làm như vậy.

Hỏi : Hệ lụy cuả việc làm này cuả nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay thì dẫn đến điều gì ?

Đáp : Mất nước

Hỏi : Nguyễn Tấn Dũng nghe nói Tàu cũng đang kêu qua không biết lý do gì ?

Đáp : Đảng cọng sản cuả Nguyễn Tấn Dũng bán Hoàng Sa và Trường sa cho Tàu với giá rẻ bèo nên Tàu kêu qua lảnh thưởng ăn nhậu và gái . Nghe nói Tàu cho tuị nó lên lương và cho gái kỳ này đẹp hơn kỳ trước.

Hỏi : Đảng cọng sản Việt Nam hiện nguyên hình là một đảng gì ?

Đáp : Là một đảng vong nô tay sai bán nước và biến Việt Nam thành một tỉnh của Tàu. Điều này rất ô nhục.

Hỏi : Lịch sủ rồi ra sẽ ghi Hồ Chí Minh và đảng cọng sản Việt Nam như là những tội đồ lún sâu vào tội phạm bán biển đảo tài nguyên dầu hoả xương máu cuả cha ông Việt Nam cho Tàu ?

Đáp : Đúng vậy.

Hỏi : Đồng bào Việt Nam trong tình hình hiện nay đang chuẩn bị đứng dậy có vẽ nhộn nhịp trong ngoài nước lắm và hiện không rỏ đứng dậy để làm gì ?

Đáp : Để xét xử đảng Cọng sản Việt Nam .

Hỏi : Trước đây nhà cầm quyền Việt nam thường dùng côn đồ tấn công các nhà dân chủ,tấn công chùa nhà thờ tu viện, đánh đập các vị tu hành đánh đập gíao dân. Theo như các ông gìa trong nhóm sĩ phu hãi ngoại thấy một lúc nào đó tức nước vở bờ thì các trấn áp kể trên có thể bị dội ngược về phía nhà cầm quyền Việt Nam như là gậy ông đập lưng ông ?

Đáp : Đúng vậy. Tức nước vở bờ ai biết trước chuyện gì sẽ xẩy ra khi sức mạnh nhân dân bùng phát.

Sĩ phu hãi ngoại

Nguồn : http://siphuvietnam.wordpress.com

 

Trần Đình Chương

  #4  

Trần Đình Chương 

Bạn đọc

 

Posts: n/a

ĐỘC ÁC VỚI DÂN HÈN VỚI GIẶC TÀU


Ngày 10-05-2010, giờ 08:38

ÁC VỚI DÂN HÈN VỚI TÀU NHÀ CẦM QUYỀN CỌNG SẢN VIỆT NAM HIỆN NGUYÊN HÌNH LÀ MỘT BẦY CHUỘT

Hỏi : Xin các ông gìa trong nhóm sĩ phu hãi ngoại cho biết là tại sao so sánh nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay với một bầy chuột. Có gì làm các ông bực mình lắm chăng ngày 30 tháng 4 ?

Đáp : Mất nước về tay Trung cọng rồi còn gì mà không bực.

Hỏi : Xin các ông gĩai thích rỏ về bầy chuột và cảnh mất nước ?

Đáp : Nhà cầm quyền Việt nam là một bầy chuột, một lủ tham quan đang kéo nhau qua Tàu kiếm ăn kiếm chức tước có khác gì một bầy chuột kéo qua đó với đầy đủ kiếp tôi đòi nô lệ rón rén. Bầy chuột tham quan này bất kể luân thường đạo lý,bất kể sự ta thán của ngư dân Việt nam đang bị Trung cọng ngày đêm trấn áp quanh vùng biển Hoàng sa cuả Việt Nam .

Hỏi : Đồng ý là nhà cầm quyền Việt nam dơ bẩn và nhác gan như một bầy chuột nhưng còn kiếp tôi đòi nô lệ là gì xin các ông gìa giải thích thêm ?

Đáp : Trung cọng hiện đưa toàn bộ quan chức Việt công qua Tàu rồi sắp đặt cho lủ tham quyền Việt nam này ăn nhậu cao lương mỷ vị và gái đẹp. Sau đó Trung cọng đọc bản tuyên bố cho phép đứa nào làm chức vụ gì tại Việt nam trong năm tới.

Hỏi : Như vậy thì còn gì là thể thống Việt Nam nữa ?

Đáp : Nhục cho nước Việt Nam mình lắm. Mất nước rồi, lảnh đạo Việt nam lại không do dân Việt bầu mà là do Trung cọng chỉ định !

Hỏi : Kỳ này nghe nóí Trung cọng cho tên Phùng quang Thanh thay Nguyễn minh Triết ?

Đáp : Có lẻ thế.

Hỏi : Triết mất chức tại sao Triết không chiêu quân đánh tụi cọng sản miền bắc trước khi mất chức?

Đáp : Không rỏ

Hỏi : Triết cũng có thể kết hợp với bất cứ ai người miền nam đánh bật tụi tay sai Tàu về bắc ?

Đáp : Nên lắm. Sau đó tìm phương cách lấy lại Hoàng Sa Trường Sa xương sống của miền nam.

Hỏi : Hiện Việt cọng đã sa lầy và Trung cọng đã lún sâu vào nội tình Việt Nam.Tùy theo mức độ đứa Việt cọng nào bưng bô đắc lực thì Trung cọng cho làm bí thư đảng cọng sản Việt Nam . Đứa bưng bô khá thì Trung cọng cho làm chủ tịch nước Việt nam. Cứ thế mà đảng viên cọng sản Việt nam tranh nhau bưng bô cho Tàu kiếm ăn tranh dành như một bầy chuột ?

Đáp : Đúng thật ô nhục.

Hỏi : Thời Hồ Chí Minh thì mức độ bưng bô cho Tàu đã trầm trọng rồi. Năm 1958 Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho đàn em là Phạm Văn Đồng ký giấy dâng hiến Hoàng sa (gần Quảng Nam Đà Nẳng) cho Trung Cọng có phải không ?

Đáp : Đúng vậy

Hỏi : Sao Hồ Chí Minh làm như thế ?

Đáp : Thì Hồ Chí Minh là tay bán nước là loại bưng bô cho ngoại bang lâu rồi.

Hỏi : Mặc dầu Hồ Chí Minh bán đảo Hoàng sa cuả đồng bào miền Nam cho Tàu năm 1958, nhưng chính quyền Việt nam Cọng Hòa không chịu bán, vẫn canh giữ Hòang sa là quần đảo thiêng liêng của tổ quốc nước Việt, nơi đó ngư dân Việt thường lui tới đánh cá kiếm sống qua mấy ngàn năm ?

Đáp : Đúng vậy..

Hỏi : Maĩ cho tới năm 1974 quân Trung cọng đánh chiếm Hoàng sa. Trong trận đánh chớp nhoáng này phía Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu cuả Việt Nam cọng hòa đã điều động hãi quân khai hoả đánh chìm tàu Trung cọng trước tiên ?

Đáp : Đúng vậy.

Hỏi : Rồi sao nữa ?

Đáp : Sau đó vì sức yếu nên Việt Nam cọng hoà tạm thua và trở về tìm phương cách cũng cố binh biền chờ ngày hùng mạnh xuất quân đánh trở lại như thời cha ông Việt Nam mấy ngàn năm trước.

Hỏi : Còn về quần đảo Trường Sa gần Vũng Tàu thì sao ?

Đáp : Sau năm 1975 thì nhà cầm quyền cọng sản Việt Nam toa rập bán Trường sa cho Trung cọng với các hiệp định về biển mà họ tự ý ký với Tàu nhằm đổi chác các quyền lợi chức vụ dơ bẩn cho phe nhóm họ.

Hỏi : Như vậy gọi nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay là gì cho đúng ?

Đáp : Lủ phản quốc bán nước. Sao sống tới thế kỷ này mà tụi nó không mở mắt ra.

Sĩ phu hãi ngoại

Nguồn : http://siphuvietnam.wordpress.com

About the author
Leave Comment